Het verbod op nevenwerkzaamheden

Wat een werknemer doet in zijn vrije tijd staat hem in principe vrij. Hierover heeft een werkgever niets te zeggen.
Echter, het kan in bepaalde gevallen toch zo zijn dat de werkgever zijn werknemer kan verbieden om bepaalde werkzaamheden of activiteiten te verrichten in de vrije tijd.
Dit kan aan de orde zijn als:

  • Het concurrerende nevenwerkzaamheden of activiteiten in de vrije tijd betreft
  • Er risico bestaat dat door teveel en te zwaar werken de werknemer minder goed presteert in zijn eigen baan
  • Er risico dat door de werkzaamheden de werknemer in de knoop komt met de Arbeidstijdenwet en uiteindelijk te weinig rusturen heeft

Beding in arbeidsovereenkomst

Om dit risico terug te dringen, wordt er in een arbeidsovereenkomst vaak een beding opgenomen dat regelt op welke voorwaarden nevenwerkzaamheden mogen worden verricht. Daarin wordt meestal onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten werkzaamheden en is er vooraf toestemming nodig van de werkgever om de nevenactiviteiten te mogen uitvoeren. De nevenwerkzaamheden die verboden zijn, worden vaak ruim omschreven waardoor in concrete gevallen lastig is te bepalen wanneer er sprake is van een overtreding van het nevenwerkzaamhedenbeding. Er worden zogenaamde ‘kapstokformuleringen’ gebruikt, waaraan heel veel verschillende gevallen kunnen worden ‘opgehangen’.

Interessante uitspraak

Dat een nevenwerkzaamhedenbeding serieus moet worden genomen, blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch.
De casus betrof een werknemer die naast de functie als financieel directeur een app voor de mobiele telefoon aan het ontwikkelen was. Met deze app werden dezelfde producten en diensten aangeboden die de werkgever op de markt bracht.
In de arbeidsovereenkomst was een verbod op nevenwerkzaamheden en een non-concurrentiebeding opgenomen. De ontwikkeling van de app heeft de werknemer gemeld aan de werkgever, wat uiteindelijk – na hooglopende discussie tussen partijen – geleid heeft tot een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Indirecte betrokkenheid

De werknemer stelde dat het slechts ging om de ‘fun’ van het maken van de app en dat de app nog in ontwikkeling was. Er was nog geen sprake van een werkende applicatie. Volgens de werknemer leverde dit geen overtreding van het nevenwerkzaamhedenbeding op.
Toch oordeelde de rechter dat nevenwerkzaamhedenbeding werd geschonden. Het reeds bezighouden met of betrokken zijn bij concurrerende activiteiten was immers verboden. Verder oordeelde de rechter dat het bij een nevenwerkzaamhedenbeding ook gaat om directe of indirecte betrokkenheid of financiële interesse bij werkzaamheden of zaken gelijk aan of vergelijkbaar met die van de werkgever. Doordat de rechter van mening was dat er sprake was van een overtreding van het beding, werd de arbeidsovereenkomst ontbonden en werd de werknemer vervolgens gehouden aan het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst.
Dit zorgde er bovendien voor dat de werknemer niet na het einde van de arbeidsovereenkomst, verder kon met het ontwikkelen en exploiteren van de applicatie.

Het is van belang om in de arbeidsovereenkomst goed te formuleren wat de inhoud is van het nevenwerkzaamhedenbeding en wat wel of niet geoorloofd is om te doen voor werknemers. Heeft u vragen over het nevenwerkzaamheden beding of wilt u hulp bij het opstellen van een beding? De juristen van De Raadgevers helpen u graag hiermee!

Start typing and press Enter to search