Het nieuwe werken verantwoordelijkheid tot in de keuken van de werknemer

Volgens het artikel ‘Thuiswerken leidt tot meer werktevredenheid’ op de website nu.nl zijn (hoogopgeleide) werknemers die een deel van hun werk vanuit huis verrichten meer tevreden over hun werk. Betere concentratie, effectiever en een betere werk-privébalans, verminderde ziekteverzuim worden genoemd als positieve elementen. Welke P&O adviseur wil dat nu niet?

Het Nieuwe Werken

Het nieuwe werken (HNW) zal mogelijk voor veel bedrijven op de agenda van 2012 staan. Het nieuwe werken gaat over locatie -en tijdsonafhankelijk werken. Met welke juridische vraagstukken krijg je met de introductie van HNW te maken? Het gaat vooral om de verantwoordelijkheid van elke werkgever om een veilige werkplek voor elke werknemer te creëren, ongeacht waar de werkzaamheden worden verricht. Maar ook zaken als bereikbaarheid en andere controle instrumenten en meer managen op resultaat. De wetsartikelen zijn uiteraard niet geschreven op deze nieuwe vorm van werken.

Werkgeversaansprakelijkheid

Er staat een wetsartikel in het Burgerlijk wetboek dat de werkgever verantwoordelijk is voor de inrichting van de werkplek, het werk zelf en de materialen waarmee de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert. Als onderneming kun je aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn functie lijdt. Deze aanspraak kun je afwentelen als je kunt aantonen dat je de verplichtingen uit hoofde van de arbeidstijdenwet en arbeidsomstandighedenwet bent nagekomen.

Arbeidstijden

De arbeidstijdenwet regelt hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken. Het is lastiger om dat exact te controleren als werknemers thuis werken. Om die reden is het verstandig om hierover duidelijke afspraken te maken om te voorkomen dat werk en privé zodanig in elkaar overlopen dat er een verhoogd risico op een burnout is. Welke verwachtingen zijn er over en weer?

Keukenkrukje of verstelbare bureaustoel?

Op basis van de arbeidsomstandighedenwet ben je als werkgever verplicht om na te gaan of de werknemer thuis een geschikte werkplek heeft. Je kunt dat regelen door goed materiaal zoals een verstelbare bureaustoel beschikbaar te stellen om te voorkomen dat je werknemer thuis op een keukenkrukje uren met een laptop op schoot zit te werken. Verder kun je gewoon een foto van de thuiswerkplek opvragen van je werknemer en in zijn dossier leggen. Met je werknemer zal regelmatig overleggen over de arbeidsomstandigheden, risico’s en zijn gezondheid.

Ook buiten de kantoormuren verantwoordelijk

HNW biedt nieuwe mogelijkheden voor ondernemingen en haar P&O adviseurs om het werk efficiënter in te delen en op die manier meer rekening te kunnen houden met de wensen van de werknemers. Wees alert dat de zorgplicht en verantwoordelijkheid niet ophoudt buiten de kantoormuren. Als werkgever zal je een veilige, geschikte en ergonomische werkplek moeten verschaffen.

Start typing and press Enter to search