Gratis model re-integratiebeding

Per 1 januari 2017 verandert de wetgeving rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. De WGA-lasten van vaste medewerkers worden samengevoegd met de WGA-lasten voor flexwerkers.

Aanpassen arbeidscontract

Voor 1 oktober 2016 moet je als werkgever aangeven of je:

  • eigenrisicodrager blijft of wordt (dit kan zelfstandig of via een private verzekeraar)
  • Kiest voor verzekeren via het UWV

Dit vergt naast deze keuze ook een juridische aanpassing. Er zal een goed (postcontractueel) re-integratiebeding toegevoegd moeten worden in de huidige arbeidsovereenkomsten. Het is belangrijk goed in beeld te hebben of het nieuw toegevoegde re-integratiebeding niet in strijd is met overige bepalingen in het arbeidscontract.

Model re-integratiebeding

Voor onze abonnees stellen we gratis een gewijzigde versie van het model re-integratiebeding beschikbaar. Deze is te downloaden op ons online platform. Beschik je (nog) niet over inloggegevens? Bel ons of neem contact met ons op via de contactpagina en we voorzien je zo snel mogelijk van het juiste document en inloggegevens.

Voor werkgevers die ervoor kiezen om eigenrisicodrager te zijn is het van belang om hiernaast óók een nieuwe garantieverklaring van de bank of verzekeraar te krijgen. Lees hierover meer in dit nieuwsartikel.

Screenen arbeidsovereenkomst

Heb je het model toegevoegd in je arbeidscontract? Laat het door je bedrijfsjurist screenen. Ook dit zit in je abonnement. Wil je je huidige arbeidscontracten laten aanpassen of een nieuw contract laten opstellen? Neem gerust contact met ons op. Meer informatie over deze wetswijziging vind je in onze blog.

Download het model reintegratiebeding

Start typing and press Enter to search