Incassokosten in consumentenprocedures

Wist u dat uw vordering op een consument-debiteur niet zomaar verhoogd mag worden met vertragingsrente en incassokosten? De consument wordt in de wet doorgaans een stuk beter beschermd dan bedrijven, en ook de regelgeving met betrekking tot het incasseren van vorderingen vormt geen uitzondering.

De consument-schuldenaar moet in een kosteloze aanmaning, een zogeheten 14 dagenbrief, veertien dagen de tijd krijgen de verschuldigde hoofdsom alsnog te voldoen zonder bijkomende kosten. Tevens dienen de gevolgen van het uitblijven van betaling vermeld te worden. Benoem de wettelijke of contractuele rente die verschuldigd zal zijn, inclusief grondslag, en vergeet ook niet het verschuldigde bedrag aan incassokosten te noemen, inclusief de grondslag.

De 14 dagentermijn

Lang bestond onduidelijkheid omtrent de vraag wanneer de veertien dagentermijn precies begint te lopen. Met andere woorden: welke termijn moet worden gesteld in de brief? Het zou immers zonde zijn als de rechter de gevorderde incassokosten zou afwijzen omdat niet aan de vereisten (van artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek) is voldaan.

De Hoge Raad heeft zich in november 2016 uitgelaten over de invulling van dit wetsartikel (ECLI:NL:HR:2016:2704). De rechter zal de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten in de procedure waarbij de wederpartij een consument betreft, slechts toewijzen indien bij het stellen van de termijn in de 14 dagenbrief is uit gegaan van de volgende punten:

  • De 14 dagentermijn vangt aan daags na de dag waarop de 14 dagenbrief door de consument-schuldenaar is ontvangen. Dit wordt ook wel de ontvangsttheorie genoemd. Uitgangspunt voor de kantonrechter is dat de brief op de tweede dag na verzending is bezorgd. Daarbij tellen een zondag, maandag of officiële feestdag niet mee als tussenliggende dag of dag van bezorging.
  • Het is aan de eisende partij om aan te tonen (te bewijzen) dat en wanneer de brief op zijn laatst is aangekomen bij de debiteur. Het is daarom sterk aan te raden de brief tevens per aangetekende post te verzenden.
  • Er moet een duidelijke termijn voor betaling gehanteerd worden. De betaaltermijn moet voor de debiteur minimaal 14 dagen bedragen, maar mag ook langer zijn.
  • Een 14 dagenbrief die niet aan de eisen voldoet kan niet gerepareerd worden door in een volgende brief alsnog een korte termijn te stellen tot betaling zodat in totaal een termijn van 14 dagen gehanteerd wordt. Er zal dan een nieuwe 14 dagenbrief verzonden moeten worden.
  • Na afloop van de termijn mogen tevens incassokosten gevorderd worden. De incassokosten dienen te worden berekend over het niet-betaalde gedeelte van de hoofdsom op het moment dat de betaaltermijn zoals gesteld in de brief is verstreken.

De Hoge Raad heeft zich ook uitgelaten over de vraag welke formulering van de betaaltermijn dan wél aan de wettelijke vereisten voldoet. Formulering dat buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd worden indien niet betaald is “binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” voldoet volgens de Hoge Raad aan de wettelijke eisen. Het is zeer sterk aan te raden één van deze formuleringen te hanteren in uw 14 dagenbrief.

Wie verzendt de 14 dagenbrief?

Niet enkel incassobureaus zijn bevoegd een dergelijke 14 dagenbrief te verzenden. Ook u kunt deze brief dus verzenden.

Heeft u een abonnement bij De Raadgevers? Dan kunt u voor uw moeilijk te innen vorderingen gebruik maken van onze incassoservice. Ook het verzenden van de 14 dagenbrief valt onder deze incassoservice.

Heeft u vragen over de incassoservice of over de inhoud van deze blog? Neem dan gerust contact met ons op.

Deze blog is geschreven door mevr. mr. K. van der Worp, incasso-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search