Incassokosten mogen in rekening gebracht worden, ondanks betaling van de hoofdsom

Samenvatting

De buitengerechtelijke incassokosten mogen ook in rekening gebracht worden als de hoofdsom al voor de ontvangst van de eerste incassobrief is betaald.  Als er eenmaal incassohandelingen zijn verricht door een gemachtigde, zijn de incassokosten verschuldigd.

De Casus

In deze zaak werd door een schuldeiser een bedrag van € 355,12 aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. De schuldenaar had bij hem een product gekocht ter waarde van € 2.367,44. Ondanks vele brieven en herinneringen via de mail waarin de schuldeiser hem aanmaande tot betaling van de koopprijs, werd dit bedrag niet voldaan. De schuldeiser schakelde daarom een incassobureau in om de koopsom op te eisen. De gemachtigde van schuldeiser stuurde daartoe een brief aan de schuldenaar. Nog voordat deze brief de hem had bereikt, betaalde de schuldenaar de € 2.367,44. De schuldenaar voerde vervolgens aan dat hij geen buitengerechtelijke incassokosten hoefde te betalen.

Oordeel

De rechter ging niet mee in het verweer van de schuldenaar en overwoog dat het recht op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten al bestaat indien er incassohandelingen zijn verricht, ongeacht het moment dat die de schuldenaar bereiken. Dat de brief door hem nog niet ontvangen was, houdt dus niet dat er geen incassokosten verschuldigd zijn. Verder merkte de rechter op dat het bij handelsovereenkomsten voor de vergoeding het niet uitmaakt welke incassohandelingen er precies zijn verricht. Een brief is voldoende.

Samengevat, betekent dit bij handelsovereenkomsten dus dat het recht op vergoeding van de incassokosten al bestaat vanaf het moment dat de schuldenaar in betalingsverzuim verkeert en er incassohandelingen zijn verricht, ongeacht welke incassohandelingen dit zijn geweest en ongeacht of deze de schuldenaar hebben bereikt.

De schuldenaar werd veroordeeld tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten van € 355,12 aan de schuldeiser.

Uitspraak rechtbank Overijssel 4 mei 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1886

Tips voor de ondernemer

  • Wacht na een aanmaning en een kostenaanzegging (kosten voor juridische bijstand) niet te lang met het uit handen geven van de zaak. Deze kosten kunnen tot het bedrag van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel verhaald worden op de schuldenaar.
  • Via de Raadgevers Bedrijfsjuristen heb je als abonnee een incassoportaal voor het uploaden van de onbetaald gebleven facturen waarvoor u reeds de kosten heeft aangezegd. Na het uploaden neemt de Raadgevers de incassering over.

Start typing and press Enter to search