Ontwikkelingen rondom de pre-pack

Vanaf 2012 zijn er verschillende rechtbanken die bij faillissementen gebruik maken van de pre-pack. Bij een doorstart na faillissement was vaak het probleem dat er veel tijd verloren werd en de werkzaamheden tijdelijk even stilstond. Hierdoor kwam het bedrijf in een dieper dal terecht dan dat ze al zaten. Voor dit probleem is de pre-pack in het leven geroepen. Bij de pre-pack wordt er al voor faillissement een curator aangewezen die in stilte de overgang van de onderneming voorbereid. Zodra het faillissement dan is uitgesproken, kan de onderneming snel worden voortgezet.

Overschot aan personeel

De pre-pack kwam voor velen werkgevers als geroepen. Het was de manier om van een overschot aan personeel af te komen, de werknemers genoten niet langer de bescherming waar ze normaal gesproken recht op hadden. Dit was misschien wel één van de belangrijkste reden om gebruik te maken van de pre-pack. De vakbond FNV vond echter dat dit niet langer zo kon. In het kader van een geding van de FNV werd dat ook een verzoek tot het nemen van een prejudiciële beslissing ingediend.

Het verzoek tot het nemen van een prejudiciële beslissing is ontstaan naar aanleiding van het faillissement van de Estro Groep. De curator werd voor het faillissement benoemd en heeft 250 vestigingen verkocht en, na ontslag van alle werknemers, circa 2600 medewerkers van de Estro Groep een dienstverband aan geboden met ingang van de datum van het faillissement.

Voortzetten rechtspersoon

Bij faillissement is wettelijk bepaald dat de bescherming van de werknemers vervalt, dit is echter niet uitdrukkelijk in de wet bepaald voor de pre-pack. De bonden voerden dan ook aan dat de pre-pack gericht is op het voortzetten van de rechtspersoon in plaats van op het liquideren daarvan. De vraag was hier of de pre-pack als een liquidatie of overgang van onderneming moet worden gezien.

Op 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie zich hierover uitgelaten. Het Hof oordeelde dat de werknemers bij een pre-pack worden beschermd door de bepalingen van overgang van onderneming. De pre-pack heeft namelijk tot doel om de levensvatbare onderdelen van een onderneming voort te zetten. Dit betekent voor de werknemers dat ze bij een pre-pack van rechtswege mee overgaan naar de doorstartende onderneming.

Einde pre-pack?

De pre-pack kwam als geroepen, maar nu dit grote voordeel van de baan is zal de pre-pack veel minder aantrekkelijk worden. In de praktijk betekent dit ook dat werknemers die door middel van een pre-pack hun baan hebben verloren, alsnog hun baan kunnen opeisen. Heeft de pre-pack nog wel een toegevoegde waarde? Al helemaal wanneer de reden voor faillissement te duur en te veel personeel was. Wordt dit dan misschien het einde van de pre-pack?

Wilt u meer weten over de pre-pack of de mogelijke gevolgen voor uw organisatie, schroom dan niet om contact met De Raadgevers op te nemen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Deze blog is geschreven door mr. R.A. Brand, senior jurist en ondernemingsrecht-expert bij De Raadgevers

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Start typing and press Enter to search