Aanvraag van faillissement als pressiemiddel

Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Een klant die niet betaalt. Je hebt al vele herinneringen en aanmaningen gestuurd, maar er wordt nog steeds niet betaald. Wat dan? Een goed pressiemiddel is dan het dreigen met het indienen van een aanvraag tot faillissement. Besef wel dat dit de relatie met de debiteur vaak niet ten goede zal komen.

Faillissement

Het doel van een faillissement is kortweg de verkoop van alle vermogensbestanddelen van de debiteur. De opbrengst wordt verdeeld over zijn schuldeisers. Soms zal een schuldeiser een gedeelte van de zijn vordering voldaan zien worden, maar vaak krijgt deze ook helemaal niets.

Aanvraag faillissement

Vaak wordt een aanvraag tot een faillissement gebruikt als pressiemiddel om alsnog een vordering voldaan te krijgen. Je moet je er wel bewust van zijn dat bij een aanvraag er sprake moet zijn van een tweede vordering (van een andere partij) op de debiteur.

Als je de enige bent die een vordering hebt op desbetreffende debiteur dan heeft een definitieve aanvraag geen kans van slagen. Als  het pressiemiddel helpt, dan zal de debiteur de vordering volledig of gedeeltelijk betalen en hoeft de aanvraag niet meer ingediend te worden bij de rechtbank.

Naast de meerderheid van debiteuren moet er nog aan een aantal voorwaarden voldaan worden, wil een aanvraag kans van slagen hebben. De voorwaarden zijn:

  • De debiteur moet opgehouden zijn te betalen. Indien hij aan de overige verplichtingen voldoet, is dit niet zo.
  • Uit de aanvraag moet blijken dat je als schuldeiser daadwerkelijk een vordering hebt op de debiteur. De vordering moet je onderbouwen met bijvoorbeeld overeenkomsten, facturen, aanmaningen, sommaties en andere correspondentie.

Het doorzetten van de aanvraag tot faillissement

Mocht je uiteindelijk de aanvraag daadwerkelijk doorzetten, wees je dan wel bewust van de volgende zaken.

  • De vordering komt op de grote hoop terecht. samen met de concurrent schuldeisers (schuldeisers die dezelfde rang hebben). Voordat deze schuldeisers iets krijgen, komen de preferent schuldeisers en boedelcrediteuren aan de beurt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het loon van de curator. Of je uiteindelijk nog je vordering (gedeeltelijk) geïncasseerd krijgt, is dan ook de vraag.
  • De relatie met je debiteur komt onder druk te staan. Vaak neemt deze het niet in dank af dat je zijn faillissement aanvraagt.

Het aanvragen van een faillissement is een goed drukmiddel, maar gebruik het alleen als je weet dat de relatie met de debiteur niet meer goed komt en er echt geen andere mogelijkheid meer bestaat om je vordering te incasseren.

Start typing and press Enter to search