TRACKING COOKIES; WAT MAG WEL, WAT MAG NIET?

Nieuw onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ) van 1 oktober 2019 is gedaan naar het gebruik van tracking cookies. Bijna de helft van de websites vraagt toestemming van een consument voor het gebruik van deze tracking cookies in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)!

Bijna elke website staat adverteerders toe het internetgedrag van bezoekers te volgen middels tracking cookies. Dit gaat in tegen de privacy-rechten van consumenten. Om die reden moeten websites toestemming hebben van consumenten om deze tracking cookies te hanteren. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij het wat en hoe omtrent deze cookies en dan met name het vragen van toestemming.

 

Wat zijn tracking cookies?

Zoals gezegd gaat het om een hulpmiddel voor adverteerders om bezoekers van een website te identificeren en hun internetgedrag te volgen. Een adverteerder kan op meerdere websites deze cookies plaatsen en weet zo welke websites jij zoal gebruikt. Op basis van deze gegevens wordt een gebruikersprofiel opgesteld (profiling). Aan de hand van dit profiel wordt gericht geadverteerd. Een gebruiker kan dit merken door bijvoorbeeld advertenties over vakanties te zien, na het bezoek aan een reiswebsite.

 

Wat vindt het HvJ hiervan?

Nu de AVG in werking getreden is, heeft het Europees Hof van Justitie de vraag gekregen bepaalde wijzen van het vragen van toestemming aan consumenten te beoordelen. Deze toestemming dient als rechtvaardigingsgrond voor de inbreuk op de privacy. De AVG verbindt de volgende vereisten aan de toestemming; deze moet specifiek en ondubbelzinnig zijn en door middel van een actieve handeling worden gegeven.

Het HvJ boog zich over de vraag in hoeverre een vooraf met ‘akkoord’ ingevuld pop-upbericht voldoet aan deze vereisten. Niet, was het oordeel. Een consument die enkel door hoeft te klikken, zonder daadwerkelijk het akkoord aan te vinken, heeft niet op actieve wijze zijn toestemming gegeven. Ook vergelijkbare manieren voldoen komen niet door de test. Een voorbeeld hiervan die veel in het onderzoek van de AP terug kwam, is de banner waarin vermeld wordt dat doorscrollen of -klikken op de website automatisch betekent dat de cookies worden geaccepteerd. Ook hieruit kan de rechtsgeldige toestemming van de consument niet worden afgeleid. Onderstaande voorbeelden zijn dus niet in lijn met de AVG.

 

Cookiewalls

Verder is relevant om hierbij te noemen de cookiewalls. Van een cookiewall is sprake indien een website de toegang tot die website afhankelijk stelt van het accepteren van de cookies. Met andere woorden, indien een consument niet instemt met de tracking cookies, dan heeft hij daarmee ook geen toegang tot de website. In de EU is dit na inwerkingtreding van de AVG niet toegestaan. Een consument moet vrij kunnen beschikken over de keuze al dan niet akkoord te gaan.

 

Wat betekent dit voor u?

Heeft u een website en geeft u daarbij gelegenheid aan adverteerders om gebruikers te volgen middels tracking cookies? Dan moet u goed stilstaan bij de wijze waarop u de toestemming van de websitebezoeker vraagt.

Het is aan te raden om dit te laten beoordelen en u hierin te laten adviseren door een jurist de gespecialiseerd is in het privacyrecht. De Raadgevers heeft ruime ervaring op dit gebied en staat altijd klaar om u van advies te voorzien. Neem contact met ons op om uw vragen te bespreken! Wij staan u graag te woord.

 

mr. drs. Shyreen Panday, Senior jurist AVG & IE, tevens (externe) Functionaris Gegevensbescherming

spanday@deraadgevers.nl/ privacy@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search