mr. drs. Shyreen Panday

Specialisaties

AVG & Privacy
Intellectueel Eigendomsrecht (auteurs-, merken- en handelsnaamrecht)
Ondernemingsrecht

Mijn opleidingen heb ik genoten aan de Universiteit van Utrecht. In eerste instantie heb ik de opleiding Recht en Economie in Bedrijf en Maatschappij: Ondernemingsrechtelijke tracé in 1999 afgerond. Vervolgens heb ik de opleiding Nederlands Recht: Economisch Publiek- en Bedrijfsrecht afgerond in 2000.
Na mijn afstuderen ben ik gaan werken voor Valluga & Straathoff Juristen te Eindhoven. Daar hield ik me bezig met met name het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht.

Na een trialperiode bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, heb ik definitief gekozen voor een verdere carrière in het bedrijfsleven. In 2001 ben ik begonnen bij de Raadgevers in Amsterdam. Tijdens mijn werkzaamheden voor de Raadgevers heb ik me verder gespecialiseerd in het Intellectueel Eigendomsrecht en het Bouwrecht. Thans leg ik me toe op specialisatie in het ICT-rechten privacy wetgeving.

Ik ben een gedreven jurist met een zeer pragmatische instelling. Ik geef een minnelijke oplossing de voorkeur boven procederen. Indien er ondanks diverse pogingen toch geprocedeerd dient te worden ga ik tot het uiterste om mijn doel te bereiken.

Postadres
Postbus 85282
3508 AG Utrecht

Adres
Herculesplein 22
3584 AA Utrecht
T: 088-1331133
M: 06-22 26 48 23
F: 088-1331144

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search