Uw overeenkomsten Brexit-proof?

De Brexit zal grote gevolgen hebben voor bestaande of toekomstige overeenkomsten die zijn gesloten met een partij uit het Verenigd Koninkrijk. Denk daarbij aan gevolgen voor de territoriale werking, rechtskeuze, prijzen en tarieven, leveringstermijnen en valutarisico’s. Al deze aspecten moet u onder de loep nemen. Bestaande contracten zullen moeten worden aangescherpt om zo de consequenties van de Brexit op uw handelsrelatie te regelen. Dit kan door middel van een addendum op het bestaande contract.

Tips

  • Beoordeel de territoriale werking van uw overeenkomsten (met name bij distributie-, agentuur- en non-concurrentieovereenkomsten). Met deze territoriale werking wordt aangegeven binnen welk gebied de activiteiten mogen worden ontplooid of binnen welk gebied men zich dient te onthouden van bepaalde activiteiten. Als de Europese Unie als territorium wordt omschreven in de overeenkomst, dan valt het VK daar niet meer onder. U moet apart vermelden of de VK vanaf de Brexit-datum (of na de overgangsperiode) nog wel of niet tot het territorium behoort.
  • Pas indien nodig de rechtskeuze aan. Een rechtskeuze voor het recht van het VK zal waarschijnlijk ook na de Brexit geldig zijn. De rechtskeuze valt namelijk onder partijautonomie en dus zijn partijen vrij om daar zelf afspraken over te maken. Omdat het niet duidelijk is of alle Europese regels van toepassing blijven of worden teruggedraaid na de Brexit, is het verstandig om een keuze te maken voor het Nederlandse recht of het recht van een andere Europese lidstaat. Dan bent u pas verzekerd van alle (vaak gunstige) Europese wetgeving.
  • Houd rekening met eventuele verhoging van prijzen en/of tarieven, door bijvoorbeeld veranderingen van het douanetarief, hogere vervoerskosten etc. U kunt de prijzen of tarieven alvast aanpassen of een voorbehoud maken om deze prijzen en/of tarieven vanwege de Brexit te wijzigen.
  • Neem in nieuwe contracten een clausule op die het mogelijk maakt om de het contract tussentijds te beëindigen of de afspraken aan te passen indien de (rechts)gevolgen van de overeenkomst wijzigen door de Brexit. Dit kan door een tussentijds wijzigingsbeding of een heronderhandelingsclausule.
  • Wees bedacht op langere tijden bij de douane door extra controles. Misschien dat u hierdoor niet meer kan voldoen aan de leveringstermijnen die volgen uit het contract. U kunt dit probleem ondervangen door een overmachtsclausule op te nemen die is gekoppeld aan de vertraging in de levering door de Brexit.
  • Aan de Brexit zijn ook valutarisico’s en dus wisselkoersschommelingen verbonden. Dit kan nadelig zijn als uw handelsverkeer in Britse ponden verloopt of wanneer u aandelen uit het VK heeft. Om u tegen deze valutarisico’s in te dekken, kunt u valutagerelateerde prijsaanpassingen doen in een contract door bijvoorbeeld een wisselkoersclausule op te nemen.

Updates

Wij blijven u op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen omtrent de Brexit. Heeft u tussentijds behoefte aan advies? Neem vrijblijvend contact op!

Start typing and press Enter to search