Cameratoezicht en de AVG, hoe ga je hiermee om?

Helaas wordt het belang van camerasurveillance in en om bedrijfspanden steeds groter. Camerabewaking is een sterk wapen tegen vandalisme, criminaliteit en andere overlast. Maar wat zijn de privacyregels rondom cameratoezicht, in het licht van de AVG?

Meer duidelijkheid

In een recente zaak tussen een eigenaar van diverse bedrijfspanden en omwonenden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer duidelijkheid gegeven over het gebruik van camera’s. De AP was uiteindelijk van oordeel dat cameratoezicht in dit specifieke geval toegestaan was.

De AP heeft in haar oordeel om de camera’s toe te staan de volgende factoren meegewogen:

  • De belangenafweging om camera’s te gebruiken was voldoende omschreven en deed recht aan de belangen van alle partijen in deze kwestie;
  • Alle activiteiten waar beelden van werden opgenomen waren gelogd;
  • De eigenaar van de bedrijfspanden had een wachtwoord op de videorecorder gezet en bij een mislukte inlogpoging werden de beelden geblokkeerd;
  • De hoek waarop de camera’s waren ingesteld was zo min mogelijk op de openbare weg gericht;
  • De stand van de camera’s kon ook niet makkelijk aangepast worden waardoor het volgen van personen niet mogelijk was;
  • Er waren stickers aangebracht die de aanwezigheid van camera’s duidelijk maakten.

Belangenafweging

In dit oordeel is te zien dat wanneer het cameratoezicht met voldoende waarborgen is omkleed, de AP zich flexibel opstelt.

Heb jij camera’s in of rondom je bedrijfspand staan, bekijk dan opnieuw de belangenafweging en documenteer deze belangenafweging in een camerareglement. Voor een dergelijk camerareglement heeft u toestemming van de Personeelsvertegenwoordiging of de Ondernemingsraad nodig.

Plaats vervolgens bij verkregen toestemming de camera’s op een dusdanige wijze dat de minste inbreuk op de privacy wordt gemaakt.

 

Shyreen Panday

Senior Jurist IE Recht & Privacy

FG de Raadgevers en privacy officer MKB

Start typing and press Enter to search