Werkgever niet aansprakelijk voor bedrijfsongeval bij bewuste roekeloosheid werknemer

Op 25 januari 2022*  heeft de Rechtbank Overijssel geoordeeld dat een werkgever niet aansprakelijk is de schade door een valpartij tijdens het werk vanwege bewuste roekeloosheid van werknemer.
* (ECLI:NL:RBOVE:2022:286)

Casus

Werknemer is werkzaam op een dak van een manege waar een lichtstraat moet worden aangebracht. Hierbij is werknemer gezekerd aan een harnasgordel met een lange veiligheidslijn die vast zit aan een gespannen kabel op het dak. Werknemer kan hierdoor gezekerd over de lengte van het dak lopen en heeft nog een paar meter bewegingsruimte via zijn eigen veiligheidslijn. Op een bepaald moment koppelt werknemer zijn veiligheidslijn los. Na een paar passen achteruit gedaan te hebben, valt werknemer door een licht doorlatende plaat zeven meter naar beneden. Werknemer houdt hier letsel aan over en stelt de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval.

Oordeel

De kantonrechter loopt de feiten na en stelt vast dat werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Werkgever heeft gepaste maatregelen en voorzieningen getroffen voor het werken op hoogte en ter voorkoming van de verwezenlijking van valrisico’s. Ook acht de kantonrechter het rapport van de Inspectie SZW van belang. Hierin wordt gemotiveerd waarom er geen boete wordt opgelegd na de aanvankelijk geconstateerde overtreding.
Werkgever hoefde er geen rekening te houden dat werknemer zijn veiligheidslijn zou loskoppelen en kon dit ook niet voorzien. Het letsel van werknemer door het ongeval komt daarom voor rekening van werknemer, omdat het ongeval is veroorzaakt door zijn eigen bewust roekeloos handelen. Werknemer was ervaren kracht en had goede instructies ontvangen. Ook was er geen sprake van een penibele situatie waarin snel moest worden gehandeld. De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer af.

Dit is een opmerkelijke uitspraak omdat de veiligheid op het werk behoort tot de risicosfeer van een werkgever. Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, is in principe de werkgever daarvoor aansprakelijk. Tenzij de werkgever kan aantonen dat er sprake is van bewuste roekeloosheid is. Dat vormt een zware bewijslast.

Tips:

  • Zorg dat voor duidelijke en up to date instructies voor je werknemers om arbeidsongevallen te voorkomen
  • Zorg voor voldoende middelen en veiligheidsvoorzieningen voor werknemers om hun werkzaamheden te verrichten.
  • Meld arbeidsongevallen tijdig aan de Inspectie SZW

 

Start typing and press Enter to search