Gepost

Let op: invoering WAB

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen en deze zal dan ook vanaf 1 januari 2020 in werking treden. De wet heeft gevolgen voor o.a. de [...]