mr. Celine Sup

Specialisaties

Nadat ik een halfjaar stage heb gelopen bij De Raadgevers ben ik hier sinds februari 2020 werkzaam als Junior jurist/ Office Manager.
Nadat ik mijn bachelor rechtsgeleerdheid heb afgerond aan de Universiteit Utrecht ben ik begonnen aan de master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen deze master heb ik de track Arbeid en Onderneming gevolgd. Juist de combinatie van het arbeidsrecht en ondernemingsrecht maakt dat ik goede aansluiting heb met de praktijk. In het bijzonder heb ik mij veel beziggehouden met reorganisaties, fusies en overnames waarbij ook het arbeidsrecht een grote rol speelt.
Ik help graag bij het screenen en opstellen van contracten, zoals arbeidsovereenkomsten en personeelshandboeken, zodat deze in lijn zijn met nieuwe wetgeving. Daarnaast adviseer ik graag bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten en stel ik vaststellingsovereenkomsten op.
In het bijzonder heb ik mij gedurende studie ook verdiept in het sportrecht.

Juist omdat ik mijn master onlangs heb afgerond ben ik op de hoogte van alle recente ontwikkelingen en ben ik dan ook graag sparringspartner van onze MKB ondernemers bij alle aspecten van het ondernemerschap.

Veel juridische geschillen kunnen worden voorkomen door zaken van tevoren goed op orde te hebben, daar ben ik van overtuigd. Mocht het toch tot een procedure komen, dan kom ik voor je op!

Ik hoop voor jou de juriste te zijn waarop je kunt bouwen en vertrouwen.

Postadres
Postbus 85282
3508 AG Utrecht

Adres
Herculesplein 14
3584 AA Utrecht
T: 088-1331133
M: 06-13 21 73 30
F: 088-1331144

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search