Het Aansprakelijkheidsrecht omvat alle gevallen waarbij een persoon of organisatie de verplichting heeft de verantwoordelijkheid te nemen voor schade die is ontstaan en/of nog zal ontstaan naar aanleiding van een bepaalde situatie.

Aansprakelijkheidsrecht doet zich voor in alle lagen van de samenleving. Het risico bij bedrijven is echter groter. De impact kan erg groot zijn, zowel voor de ondernemer als voor de persoon die het ongeval overkomt.

Aansprakelijkheidsrecht bij De Raadgevers

Aangezien wij binnen het Aansprakelijkheidsrecht met name optreden voor ondernemingen, staan wij veelal werkgevers bij die door hun werknemer aansprakelijk worden gesteld.

De kunst is daarbij om enerzijds het belang van de werkgever te behartigen en anderzijds als goed werkgever richting de werknemer op te treden. In dat spanningsveld dienen ook de belangen van de verzekeraar te worden meegenomen.

Aansprakelijkheidsrecht situaties

Een regelmatig voorkomende situatie, is het geval waarin onze cliënten aansprakelijk worden gesteld voor de werking c.q. kwaliteit van de door hun geleverde producten. In dat soort gevallen dienen wij eerst helder te krijgen waarover partijen afspraken hebben gemaakt en welke kwaliteitseisen zijn afgesproken.

Als er geen (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt, dienen wij in ieder geval aannemelijk te maken welke kwaliteit verwacht kon worden op basis van gebruik, prijs en overige relevante zaken. Onze juristen weten het juridisch spel feilloos te spelen.

Verzekering en Aansprakelijkheidsrecht

Veel bedrijven zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid middels een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Inmiddels heeft de hoogste Europese rechter besloten dat er een vrije juristkeuze is voor een ieder, in het geval er een rechtszaak moet worden opgestart. Ook als je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten. Uw verzekeraar is dan verplicht de kosten voor rechtsbijstand te betalen.

De Raadgevers kan voor u in overleg treden met uw verzekeraar over de (verdere) behandeling van uw zaak en de vergoeding daarvoor. U profiteert dan van het beste van twee werelden: u krijgt een gedreven jurist met kennis van Aansprakelijkheidsrecht, vergoed vanuit uw verzekering.

Heeft u vragen over aansprakelijkheidsrecht?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search