De wet DBA: uitstel van de handhaving verlengd tot 1 juli 2018

In december 2016 hebben we laten weten dat de handhaving van de Wet DBA (dienstbetrekking arbeidsrelaties) werd uitgesteld tot 1 januari 2018.

Vanwege de vele kritiekpunten, wilde het (vorige) kabinet laten onderzoeken of het arbeidsrecht moest worden aangepast om beter op de ZZP-praktijk aan te sluiten. De bedoeling is dat er meer duidelijkheid komt over de vraag wanneer er sprake is van een “gezagsrelatie” en wat onder “vrije vervanging” valt.

Voor ZZP-ers en opdrachtgevers is het belangrijk dat hierover vooraf zekerheid bestaat.

Onderzoeksrapport

Inmiddels is er een onderzoeksrapport opgesteld met voorstellen voor verder uitwerking van de Wet DBA. Nadat de formatie rond is, zal een nieuw kabinet daarover keuzes moeten maken. Maar dat kan nog enige tijd op zich laten wachten! Daarom is besloten om het uitstel van de handhaving van de Wet DBA te verlengen van 1 januari tot  1 juli 2018.

Tot dan worden er geen fiscale boetes of naheffing opgelegd door de Belastingdienst als blijkt dat een ZZP-er toch eigenlijk in loondienst is.

Tenzij u kwaadwillend bent. Daarvan is sprake als u opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid in het leven roept of laat voortbestaan.

Korte reminder

Wat staat er ook alweer in de Wet DBA?

 • De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervalt;
 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeid in loondienst en arbeid als zelfstandig ondernemer (ZZP);
 • Om dit onderscheid duidelijk te maken kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers een opdrachtovereenkomst sluiten, waarin hun werkrelatie duidelijk wordt omschreven en werkafspraken worden gemaakt;
 • Hiervoor bestaan talloze modelovereenkomsten van de Belastingdienst.

Waarom is dat zo belangrijk?

Wanneer u de arbeidsrelatie met uw opdrachtgever/-nemer niet duidelijk heeft vastgelegd, kan er zonder dat u zich hiervan bewust bent bijvoorbeeld sprake zijn van loondienst. Dit heeft een aantal gevolgen:

 • Wanneer u iemand langer dan twee jaar in (verkapte) loondienst heeft, moet u hem/haar een vast opdrachtovereenkomst aanbieden;
 • Iemand in loondienst hebben (ook wanneer u dat onbewust heeft), betekent dat alsnog loonbelasting en sociale premies moeten worden afgedragen en kan onaangename fiscale gevolgen hebben.

Wat moet ik doen?

Er zijn grofweg drie situaties te onderscheiden.

 1. Safe zone: U heeft een door de Belastingdienst goedgekeurde opdrachtovereenkomst met uw arbeidsrelatie. Deze goedkeuring is vijf jaar geldig. De Raadgevers zullen voor u monitoren of uw opdrachtovereenkomst blijft voldoen.
 2. In-Between: U heeft een opdrachtovereenkomst met uw arbeidsrelatie die nog ter goedkeuring bij de Belastingdienst ligt. Tot 1 juli 2018 wordt er niet gehandhaafd, dus u kunt deze opdrachtovereenkomst alvast gaan gebruiken.
  De Raadgevers monitoren de ontwikkelingen en passen uw opdrachtovereenkomst indien nodig aan, wanneer versoepeling of aanscherping nodig is.
 3. Work in Progress: Uw opdrachtovereenkomst wordt nog door ons gemaakt, maar zal nog niet ter beoordeling aan de Belastingdienst worden toegezonden.
  We wachten de ontwikkelingen en besluiten van het nieuwe kabinet af. Dan beslissen we samen met u of aanpassing en/of toetsing door de Belastingdienst nodig is.

In de tussentijd blijft het van het grootste belang om uw arbeidsrelatie kritisch tegen het ligt te houden! Wanneer deze in de praktijk een loondienstrelatie is, kan dit tot onaangename gevolgen leiden. Vergewis u er dus van dat uw opdrachtnemer een echte zelfstandige is!

Naast deze fiscale aspecten, is het so wie so een goed idee om de onderlinge afspraken duidelijk vast te leggen in een opdrachtovereenkomst.
Wilt u uw opdrachtovereenkomst laten toetsen, wijzigen of laten opstellen from scratch? Dat kan altijd. Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen ondernemen!

Deze blog is geplaatst door mw mr. J. van der Woude
Senior bedrijfsjurist bij De Raadgevers en expert op het gebied van het arbeidsrecht.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search