Wet Betalingsuitstel 2020

Over de afgelopen paar maanden heeft de overheid steun geboden voor ondernemers die het zwaar hebben met de coronamaatregelen en dalende omzetcijfers. Voor veel ondernemers leidt dit echter niet tot een compensatie die gelijk staat aan het verlies dat geleden wordt. De tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 kan bescherming bieden voor die ondernemers die het risico lopen om failliet verklaard te worden terwijl er geen onderliggende financiële problemen zijn die los staan van de coronapandemie. Het dient daarom als een “COVID-19-verweer”.

Schuldeisers hebben het recht om hun vorderingen terug te vragen. Veel schuldeisers zijn heel redelijk met de coronamaatregelen en verlenen al uitstel wat betreft betalingen. Niet alle schuldeisers doen dit en hebben deze plicht ook niet. De Betalingsuitstelwet 2020 zorgt ervoor dat de rechter de faillissementsverzoeken tijdelijk kan aanhouden en verhaalsacties kan schorsen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Indien een onderneming voor de coronapandemie gezond was en vervolgens een omzetverlies geleden wordt van minimaal 20% is over het algemeen aan deze eisen voldaan.

Het gevolg van een succesvol aanhoudingsverzoek is dat het faillissement voor 2 maanden niet behandeld worden. Dit kan vervolgens nog 2 keer verlengd worden. Dit verzoek kan ook weer worden opgeheven zodra niet meer aan de eerdergenoemde voorwaarde wordt voldaan. De nieuwe wet zal hopelijk, als toevoeging van de bestaande steunmaatregelen, de schuldeisers ervan weerhouden om te vroeg een faillissementsaanvraag in te zetten, en zo hopelijk de ondernemers meer steun bieden in de komende tijd, zodat een faillissement voorlopig nog niet in zicht zal zijn.

Dit artikel is geschreven door mr. Rémon Brand, neem gerust contact met hem op.

Start typing and press Enter to search