Verhoging last onder dwangsom mogelijk

Een last onder dwangsom is een middel om nakoming van een verkregen vonnis te bewerkstelligen. Een bepaalde overtreding moet worden hersteld en daarom wordt een sanctie opgelegd om de veroordeelde te bewegen tot herstel. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan het vonnis is de veroordeelde de dwangsom verschuldigd en wordt er een boeteopgelegd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de veroordeelde in gebreke blijft. Voorts is de rechter de mogelijkheid geboden een maximumbedrag aan de dwangsom te verbinden. Nu ontstaat er enige onduidelijkheid: is er bij het voldoen van dat maximumbedrag van de dwangsom voldaan aan alle verplichtingen?

Maximumbedrag

Zoals genoemd kan de rechter in het vonnis een bepaald maximumbedrag opnemen voor een dwangsom. Een dwangsom met een maximumbedrag kan er als volgt uit zien:

“..op straffe van verbeurte van een dwangsom van € (bedrag) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat (gedaagde) in gebreke blijft daaraan te voldoen, tot een maximum van € (bedrag), ..”

Wanneer het maximumbedrag is voldaan en de nakoming van de uitspraak niet tot stand is gekomen heeft de opgelegde dwangsom niet voor voldoende prikkel gezorgd om de veroordeelde te bewegen het bepaalde in het arrest in acht te nemen, zo oordeelde o.a. een rechter in de Rechtbank Noord-Nederland op 4 september 2015.

Verhogen

Dit brengt met zich mee dat de wederpartij in een civiele procedure de mogelijkheid heeft het maximum van de dwangsom te laten verhogen. Deze verhoging is mogelijk zodat de veroordeelde een prikkel heeft om het vonnis wel na te komen. Wel is van belang dat het maximumbedrag kan worden voldaan door de veroordeelde, het maximumbedrag mag dus niet onnodig zwaar zijn.

Bovenstaande brengt met zich mee dat wanneer u een last onder dwangsom is opgelegd u er verstandig aan doet gelijk het vonnis na te komen. Anders kan u naast nakoming van het vonnis nog gehouden zijn extra bedragen te moeten voldoen. Dit terwijl bij gelijke voldoening deze kosten niet verschuldigd zijn. Laat u bij vragen over dit onderwerp adviseren door onze gespecialiseerde juristen!

Deze blog is geschreven door mr. R.A. (Rémon) Brand, senior bedrijfsjurist en ondernemingsrecht-expert.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search