VAR vervalt maar belastingdienst biedt geen garantie

Zoals bekend komt per 1 mei 2016 de VAR te vervallen. In plaats daarvan zullen er opdrachtovereenkomsten tussen de opdrachtgever en de zzp’er moeten worden opgesteld. In deze overeenkomst moet duidelijk worden aangegeven dat er géén sprake is van verkapt dienstverband. De Belastingdienst heeft aangegeven om gratis modelovereenkomsten op haar website te publiceren. Ook stelt de Belastingdienst dat als de opdrachtgever en opdrachtnemer werken volgens een van de modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst, de opdrachtgever zeker weet dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Niet om je als ondernemer onnodig schrik aan te jagen, maar wél om je de realiteit onder ogen te laten zien, hieronder een aantal argumenten die pleiten tegen de stelling van de Belastingdienst.

Modelovereenkomsten Belastingdienst te algemeen

De meeste modelovereenkomsten zijn te algemeen en niet voldoende concreet geformuleerd. Ze zullen daarom moeten worden aangepast. Dit aanpassen brengt risico’s met zich mee. Zeker als een niet-jurist losgaat op een modelovereenkomst. De modelovereenkomst zal dan alsnog door de Belastingdienst moeten worden goedgekeurd. In dat geval ben je zo zes weken verder. Meer hierover lees je hieronder.

Gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling niet uit te sluiten

De zogenaamde ‘gelijkgesteldenregeling’1 en de ‘thuiswerkersregeling’2 (fictieve dienstbetrekkingen), kunnen (nog) niet worden uitgesloten in de opdrachtovereenkomst. In die situatie moet een opdrachtgever eventueel dus wél loonheffingen afdragen. Dit staat letterlijk in de modelovereenkomsten. Eerst na wijziging van de regelgeving voor gelijkgestelden en thuiswerkers komt er misschien een mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen bepalen dat een dergelijke werksituatie niet op een arbeidsrelatie van toepassing is.

Belastingdienst sluit aansprakelijkheid voor haar eigen opdrachtovereenkomsten uit.

De geldigheidsduur van een modelovereenkomst is vijf jaar. De Belastingdienst maakt gedurende die vijf jaar ten aanzien van de geldigheid een voorbehoud voor het geval wet- en regelgeving wijzigt en daardoor alsnog sprake blijkt van een dienstbetrekking. Ook kan jurisprudentie voor de Belastingdienst aanleiding zijn het positieve oordeel over een modelovereenkomst in te trekken. De Belastingdienst sluit alle aansprakelijkheid voor de gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de modelovereenkomsten uit.

Géén garantie op juiste opdrachtovereenkomst

Garantie kan dus niet worden geboden. Er staan bovendien nog slechts 26 modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst. Grote kans dat de voor jou benodigde opdrachtovereenkomst hier nog niet bij staat.

Goedkeuring opdrachtovereenkomst

Goedkeuring door de Belastingdienst duurt 6 weken of langer. Kun je daarop wachten? Je kunt zekerheid vooraf verkrijgen door een opdrachtovereenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. De Belastingdienst probeert je binnen zes weken te berichten. Erg onhandig als je vandaag door een nieuwe opdrachtgever wordt gebeld om uiterlijk binnen twee dagen een column te leveren, nu de vaste columnist (die in loondienst is) tijdens een skivakantie een paar vingers heeft gebroken.

Wel zekerheid?

Wil je zekerheid? Je kunt gerust je opdrachtovereenkomst naar De Raadgevers sturen. We kijken deze voor je na en geven aan of deze opdrachtovereenkomst juist is ten opzichte van de opdracht die je gaat uitvoeren en laat uitvoeren. Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Een gelijkgestelde is iemand die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld aan iemand die in echte dienstbetrekking werkt en aan een aantal voorwaarden voldoet, zie ook op de website van de belastingdienst.

2. Een thuiswerker is iemand die alleen thuis werkt en het werk niet uitbesteedt. Bovendien heeft een thuiswerker geen eigen bedrijf. Bekende voorbeelden van thuiswerk zijn garnalenpellen en inpakwerkzaamheden.

Start typing and press Enter to search