Update pensioen in eigen beheer

Op 15 maart 2016 presenteerde Staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn laatste brief inzake de voorgenomen afschaffing van pensioen in eigen beheer. In deze brief overwoog Wiebes om iedereen met pensioen in eigen beheer de mogelijkheid te geven om de pensioenvoorziening af te kopen tegen 70% van de fiscale waarde. Voor degenen die niet kunnen of willen afkopen, wil hij de mogelijkheid scheppen om de pensioenverplichting om te zetten in oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). Sindsdien is het echter stil gebleven.

Wetsvoorstel nieuwe vormgeving pensioen in eigen beheer

Op 12 mei heeft Wiebes een lijst met nog te verwachten wetsvoorstellen en verdragen aan de Tweede Kamer verstuurd. Uit deze lijst blijkt dat hij het voornemen heeft om in het derde kwartaal van 2016 een wetsvoorstel inzake de alternatieve vormgeving van pensioen in eigen beheer te presenteren.

Wiebes presenteert zijn geconcretiseerde plan binnenkort

Op basis van eerder gedane uitspraken, vermoeden wij dat er binnenkort een brief zal worden gepresenteerd, waarin Wiebes zijn plan inzake pensioen in eigen beheer nader concretiseert. Het voorgenomen plan zal vervolgens worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat eerst nog op het internet ter consultatie wordt voorgelegd. Het zal moeten blijken of de voorgenomen ingangsdatum van 1 januari 2017 nog steeds haalbaar is. Wij houden jullie op de hoogte. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met De Raadgevers Pensioenadviseurs.

Start typing and press Enter to search