TOZO?!

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De wereld en daarmee ook Nederland is nog steeds in de ban van COVID-19, het Coronavirus, en dit heeft een enorme impact op de economie. In het kader daarvan heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.

 Voor wie geldt de Tozo?

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in – financiële – moeilijkheden geraken door het Coronavirus en daadwerkelijk hierdoor in de knel komen.  De navolgende eisen om in aanmerking te komen zijn de volgende: het moet gaan om:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe maak je aanspraak op de Tozo?

Om aanspraak te maken op de Tozo kun je terecht bij jouw woongemeente. Houd ook informatie hierover op de website van jouw gemeente in de gaten. Je kunt met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart 2020. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van de Coronacrisis, kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.

 Wat kun je verwachten van de Tozo?

 • Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente je voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en jouw inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
 • Je kunt tevens een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517,00 euro. Hou wel in de gaten dat dit bedrag wel terugbetaald dient te worden.
 • De gemeente kan de uitkering één keer verstrekken aan een huishouden. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zzp’er zijn) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto.
 • Vooralsnog kun je ervan uitgaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je bijvoorbeeld pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.

 

Welke informatie dient u aan te leveren voor aanvraag van de Tozo)?

In ieder geval zal de gemeente vragen naar jouw inschrijving bij de KvK en naar je ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van jouw huishouden en kun je dus vragen verwachten of je een partner hebt en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over de onderneming; in welke sector je werkt en of je personeelsleden hebt.

Heb je vragen over de Tozo of hoe je deze moet aanvragen? Je kan ons telefonisch bereiken op 088 – 133 11 33, of per e-mail: service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search