Risicos bij aankoop pand of bouwgrond

Bij de aankoop van een bestaand pand of van een bouwperceel zijn er tal van risico’s waar je als koper tegen aan kunt lopen. Het gebruik van een pand is vastgelegd in een bestemmingsplan en eventueel ook in een gebruikersvergunning en/of een milieuvergunning (omgevingsvergunning) In dit artikel ga ik specifiek in op het risico van het toekomstig gebruik.

Gebruiksvergunning

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, zijn de bestaande gebruiksvergunningen voor circa 80% van de gevallen komen te vervallen. Op dit moment is alleen nog een gebruiksvergunning (omgevingsvergunning) nodig voor met name hotels, pensions, scholen, kinderopvang en zorginstellingen. In andere situaties geldt, dat als er meer dan vijftig personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, er wel een verplichting is om een zogenaamde gebruiksmelding te doen. Bij aankoop van het pand is het dus belangrijk of het pand aan de voorwaarden voldoet van het Bouwbesluit 2012 of dat je hiervoor veel moet investeren.

Milieuvergunning

Er zijn drie mogelijke situaties in het kader van de milieuvergunning:

  • Jouw bedrijf belast het milieu niet of weinig. Je hoeft dan geen melding milieubeheer in te dienen of een omgevingsvergunning milieu aan te vragen. Je zult je wel moeten houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Hierbij kun je denken aan kantoren, banken, diverse zorginstellingen, peuterspeelzalen en meer.
  • De tweede situatie is dat je bedrijf het milieu aanzienlijk belast. In zo’n situatie val je onder de regels van het Activiteitenbesluit en moet je jouw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. Hierbij kun je denken aan agrarische bedrijven (met melkkoeien) of bedrijven uit de metaal- of elektrasector.
  • De derde categorie zijn de bedrijven die een grotere invloed hebben op de omgeving. Deze bedrijven zijn vergunningsplichtig en moeten een omgevingsvergunning milieu aanvragen. In de vergunning wordt het gebruik vastgelegd. Wil je na aankoop van het pand een ander gebruik, dan is het verstandig om eerst te laten toetsen of deze vergunning wel verleend kan worden.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is voor iedereen van groot belang. In het bestemmingsplan staan naast de bouwmogelijkheden ook de gebruiksmogelijkheden weergegeven. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven of detailhandel wel of niet mogelijk is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat, als je het gebruik van het pand voortzet, je toch in overtreding bent en dat de gemeente handhavend kan optreden. Als je het pand  anders wilt gebruiken, is het maar de vraag of dit is toegestaan en of de gemeente dit gebruik in de toekomst wel wil toestaan.

Conclusie

Voordat je een pand of bouwgrond koopt is het dus erg belangrijk de risico’s te laten bepalen. Hierbij is het belangrijk dat het wenselijke gebruik later ook wordt vergund of wordt toegestaan en dat je ook in de toekomst je wensen (uitbreidingen) kunt verwezenlijken. De risicomanagers van de Raadgevers kunnen je hierbij van dienst zijn. Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Zandbelt, senior specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Start typing and press Enter to search