Opdrachtovereenkomsten belastingdienst opnieuw beoordeeld

Staatssecretaris Wiebes heeft een Commissie voor de beoordeling van de (model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ingesteld. Met ingang van 15 april 2016 zal deze commissie onderzoek verrichten naar de juistheid van de door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten.

De model opdrachtovereenkomsten van de Belastingdienst

De Commissie toetst de (model)overeenkomsten aan het huidige wettelijk kader. Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies kan zij aanbevelingen doen. De Commissie krijgt toegang tot alle (model)overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst, maar bepaalt zelf hoeveel (model)overeenkomsten zij wenst te beoordelen om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de beoordelingen door de Belastingdienst. De bevindingen van de Commissie mogen niet herleidbaar zijn tot individuele belastingplichtigen en de Commissie moet vóór 31 december 2016 haar eindrapport uitbrengen aan de staatssecretaris. Een tweetal modelovereenkomsten zijn via onze website te downloaden. Het gaat hier om de opdrachtovereenkomst Tussenkomst en de opdrachtovereenkomst Intermediair.

Start typing and press Enter to search