Ontbinding en vereffening van de BV

Aan het einde van de levenscyclus van een B.V. wordt volgens het wettelijke systeem de vennootschap ontbonden, het resterend vermogen vereffend en vervolgens uitgeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kan natuurlijk ook eerder dan aan het einde van de levenscyclus van een B.V.. Waar moet opgelet worden bij de ontbinding van de vennootschap?

Formeel besluit

De ontbinding van een vennootschap begint bij het nemen van een formeel besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders. De ontbinding treedt vervolgens direct in op het moment dat het besluit wordt genomen, of op een toekomstig tijdstip. Ontbinding met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Van belang is dat men zich er van bewust is dat een besluit tot ontbinding onherroepelijk is en dus niet ongedaan kan worden gemaakt. De ontbinding betekent echter nog niet automatisch dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan. De ontbonden vennootschap blijft voortbestaan indien dit nodig is voor de vereffening van het vermogen. Dit zodat de vennootschap nog wel in rechte kan worden opgeroepen.

Verdeling

In de periode tussen de ontbinding en het voltooien van de vereffening moet in alle stukken achter de statutaire naam van de vennootschap “in liquidatie’ worden toegevoegd. De vereffening wordt voltooid door alle schulden te betalen en het eventueel overgebleven vermogen uit te keren aan de aandeelhouders (tenzij de statuten anders bepalen). Er wordt een vereffenaar aangewezen die het batig saldo naar rato zal verdelen onder de schuldeisers. Vergeet daarbij niet de vereffening, ook wel het plan van verdeling, te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Van deze openbaarmaking wordt mededeling gedaan in een nieuwsblad zodat schuldeiser of gerechtigden in verzet kunnen komen.  Tot slot moet de afronding van de vereffening mee worden gedeeld aan het handelsregister en vanaf dat moment houdt de vennootschap op te bestaan.

 

Zo makkelijk is het dus niet om uw vennootschap te laten ontbinden, het neemt aardig wat tijd in beslag. Wilt u dat de vennootschap sneller wordt ontbonden dan zou u de schulden in privé over kunnen nemen en de vorderingen via een cessie over kunnen dragen en privé  kunnen gaan innen. Als u hier meer over wilt weten of advies wilt inwinnen over de ontbinding van uw vennootschap, schroom dan niet contact op te nemen met De Raadgevers!

Deze blog werd geschreven door mr. R.H.R.R. Pauwels, senior bedrijfsjurist en ondernemingsrecht-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

Start typing and press Enter to search