De mogelijkheden van Europees aanbesteden voor het MKB

Zijn termen als ‘TenderNed’ en ‘groslijsten’ u bekend? Gefeliciteerd, u kunt dit stuk overslaan: u heeft zich verdiept in het inschrijven op overheidsopdrachten. Zijn deze termen u vaag bekend of helemaal nieuw, dan nodigen we uit om de wereld van overheidsopdrachten in dit artikel te verkennen.

Gelijke kans op opdrachten

Binnen de Europese Unie hebben alle leveranciers een gelijke kans om op overheidsopdrachten in te schrijven en deze gegund te krijgen. In Nederland moeten overheidsinstellingen zoals gemeenten, waterschappen, provincies of het Rijk bij het uitschrijven van opdrachten, rekening houden met de regels van de Aanbestedingswet 2012. In deze wet wordt geregeld dat alle overheidsopdrachten in de markt moeten worden gezet op een wijze die transparant is, gelijke behandeling tussen inschrijvers waarborgt en voor de opdracht proportionele eisen stelt aan de inschrijvers.

Europese aanbesteding

Opdrachten met een waarde van € 207.000  (€ 135.000 voor ministeries) of meer moeten worden ingekocht volgens een Europese aanbesteding. Dit betekent dat de opdracht wordt gepubliceerd in de gehele Europese Unie. Deze opdrachten vindt u op Nederlandse sites voor aanbestedingen: TenderNed en Aanbestedingskalender. U kunt opdrachten van andere lidstaten van de Europese Unie vinden op Tenders Electronic Daily (www.ted.europa.eu). Een Europese aanbesteding is een geformaliseerd inkoopproces. Het biedt u de mogelijkheid om op relatief eenvoudige wijze een nieuwe opdrachtgever te verwerven. Juist om het MKB een kans te geven op opdrachten, is de regelgeving zo aangepast dat overheden niet onnodig opdrachten bundelen maar verdelen in percelen en zo de drempel te verlagen voor het MKB om mee te dingen met opdrachten. Dit biedt voor u als MKB-ondernemer grote kansen en interessante nieuwe opdrachten!

Onder de drempel voor Europees aanbesteden, zijn overheden niet vrij om opdrachten te gunnen. De Aanbestedingswet 2012 schrijft voor dat overheden grenzen moeten stellen aan wanneer zij één op één kunnen gunnen, een aantal ondernemingen moeten uitnodigen (meervoudig onderhands) of de opdracht in Nederland moeten publiceren (een nationale aanbesteding).

Uitnodigingen

Worden meerdere ondernemingen uitgenodigd bij een meervoudig onderhandse procedure, dan heeft u als onderneming het recht om te vragen waarom u niet wordt uitgenodigd. Om te voorkomen dat een gemeente telkens dezelfde ondernemingen uitnodigt, wordt gewerkt met zogenaamde groslijsten. Ondernemingen die zich hiervoor aanmelden, worden opgenomen op de lijst en volgens een door de gemeente vastgestelde methodiek, uitgenodigd om een inschrijving te doen. Zo wordt gewaarborgd dat elke onderneming gelijke kansen heeft.

Misschien is uw onderneming niet groot genoeg of beschikt u niet over alle kennis en ervaring om een inschrijving te kunnen doen. In dat geval kunt u altijd een samenwerking aan gaan met een onderneming die de kennis of ervaring biedt die u nodig hebt bij de aanbesteding.

Business-ondersteuning

De Raadgevers ondersteunt u bij het inschrijven op aanbestedingen, van advies over samenwerkingsafspraken tot het opstellen van een inschrijving, het stellen van vragen of het indienen van een klacht. We kunnen in company workshops over aanbestedingen geven en bieden daarna een helpdesk functie aan. Wij erkennen het grote potentieel van Europese aanbestedingen en helpen u daarbij graag ondernemen!

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Deze blog is mede tot stand gekomen met mevrouw mr. Bonnie Epema. Zij is een zeer ervaren senior aanbestedingsjurist, die vanuit een brede basis vele complexe Europese aanbestedingen strategisch, juridisch en inhoudelijk heeft begeleid, voor zowel aanbestedende diensten als aanbieders.

Start typing and press Enter to search