Eerste besluit over de WHOA

Op 1 januari van dit jaar is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Op 15 januari 2021 heeft de rechter hier het eerste oordeel over gedaan. De WHOA moet ervoor zorgen dat deels levensvatbare bedrijven niet onnodig failliet verklaard worden. Het is dus bedoeld voor bedrijven die in principe sterk zijn, maar door hoge schulden of kosten het risico lopen dat zij failliet raken.

De wet zorgt ervoor dat in een dreigend faillissement afspraken gemaakt kunnen worden over de openstaande vordering en de betaling hiervan, dit is een onderhands akkoord. In dit akkoord wordt dan afgesproken dat een deel van de openstaande vordering betaald wordt en de rest wordt kwijtgescholden. Als dit vervolgens wordt goedgekeurd door de rechter geldt het voor alle schuldeisers, het wordt daarom ook wel een dwangakkoord genoemd omdat de overige schuldeisers en aandeelhouders gebonden zijn aan dit besluit.

Door dit onderhandse akkoord kunnen schulden geherstructureerd worden en kan de onderneming weer tijd krijgen om financiën op orde te krijgen zonder direct in een faillissement te belanden. Deze wet lijkt in tijden van corona belangrijker dan ooit en zal hopelijk veel bedrijven redden van faillissement.

Vragen over WHOA

Indien je vragen hebt over de WHOA of over andere faillissementsrechtelijke aspecten, neem dan contact met ons op en vraag naar onze faillissementsspecialist, mr. R.A. (Rémon) Brand

Start typing and press Enter to search