Distributieovereenkomst

In een distributieovereenkomst staan afspraken tussen de producent en de distributeur. De producent kan kiezen om zijn producten zelf te verkopen, maar hij kan het ook overlaten aan een distribiteur, die het voor eigen rekening inkoopt en weer verkoopt. Dit is handig indien de producent niet de juiste middelen of kennis bezit om de producten zelf te kunnen verkopen of niet wil verkopen. Bij een distributieovereenkomst geldt dat er niet sprake is van een zogenaamde ad hoc bestelling, maar dat er een langdurige relatie ontstaat. Dit kan uitdrukkelijk zijn vastgelegd in een contract of stilzwijgend voortkomen uit bepaalde handelingen. Omdat in Nederland een specifiek wettelijk kader voor de distributieovereenkomst ontbreekt, is het van belang dat duidelijke afspraken worden gemaakt en deze worden vastgelegd in een contract.

Een distributieovereenkomst bevat altijd een paar vaste facetten die verstandig zijn te regelen. Indien dit niet gebeurt, kan dit later tot vervelende discussies leiden. Als er niets of weinig is geregeld, zal het contract beoordeeld worden op basis van de normale verbintenisrechtelijke regels, waaronder de redelijkheid en billijkheid. In sommige gevallen kan dit tot een vervelende uitkomst leiden.

Exclusiviteit

Besluit of de distribiteur als enige exclusief de bevoegdheid heeft tot verkoop of juist niet. Het is mogelijk dat in de loop van de tijd exclusief recht stilzwijgend groeit bij de distributeur, indien dit niet expliciet is overeengekomen. Uit de omstandigheden van het geval kan blijken of dit ook de bedoeling was van partijen. De rechter moet dan beoordelen of de distributeur dit in alle redelijkheid had mogen verwachten.

Contractproducten

Het assortiment dat de distribiteur gaat verkopen, moet worden afgebakend. Het kan bijvoorbeeld handig zijn dat elke distribiteur zich focust op een doelgroep of product. Het is ook verstandig in het contract vast te leggen dat de producent het recht heeft het assortiment elk moment aan te passen, zonder dat de distribiteur recht heeft op schadevergoeding. Je kunt hier bijvoorbeeld ook een termijn aan koppelen.

Duur van de overeenkomst

Het is mogelijk een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd te sluiten. Bepaalde tijd is vaak het prettigst, gelet op zekerheid voor beide partijen. Het moment van verlenging moet dan wel worden bepaald. Dit kan stilzwijgend of op basis van een nieuw contract. Indien het contract stilzwijgend wordt verlengd, moet wel goed worden aangegeven of het contract wordt verlengd voor dezelfde duur of voor onbepaalde tijd. Indien de partijen kiezen voor een contract voor onbepaalde tijd moet er rekening worden gehouden met een opzegtermijn.

After sale service

Op veel verkochte producten wordt een garantie of after sale service geboden. De producent en de distribiteur moeten duidelijk afspreken wie hier voor zorgdraagt. Mogelijk kan worden afgesproken dat de distribiteur hier de verantwoordelijkheid voor draagt, maar het is de vraag of de producent deze verantwoordelijkheid überhaupt graag uitbesteedt. De distribiteur moet dan wel bepaalde kennis hebben om zorg te dragen voor de  after sale service van het product. Indien de distribiteur dit verkeerd doet en mogelijk schade creëert bij de consument, dan is hij hier aansprakelijk voor. Dit kan slecht zijn voor het imago van de distributeur, maar ook voor de producent. Het is verstandig dit goed te regelen.

Prijswijzigingsbeding

Door de verhoging van de productiekosten kan een prijswijziging in sommige gevallen noodzakelijk zijn. Het is goed dit duidelijk van te voren af te spreken zodat één van de partijen niet plotseling met een kostenpost zit. Dit kan ook de mogelijke afnameplicht of targets die zijn gesteld, raken.

Afnameverplichting

Als zekerheid voor de producent kan een afnameverplichting worden opgenomen. Echter, indien het minimum te hoog is bepaald, kan dit mogelijk ervoor zorgen dat één van de partijen niet meer aan de verplichtingen kan voldoen. Ook dan kun je een vervelende discussie tussen partijen krijgen.

Rechtskeuze en forumkeuze

Het is van belang dat een rechtskeuze en forumkeuze in het contract staat vermeld. Het is mogelijk dat er, ondanks alles wat in het contract is vastgelegd, toch een geschil ontstaat. Op dat moment wil je weten waar je aan toe bent, welke rechter bevoegd is en welk rechtsstelsel geldt.

Naast de hiervoor vermelde zaken kunnen in een distributieovereenkomst nog andere zaken worden geregeld. Het is dan ook raadzaam om hiervoor een gespecialiseerde jurist in te schakelen. Het is om beter problemen te voorkomen dan ze te moeten genezen.

Start typing and press Enter to search