Handelsnaam perikelen

Handelsnaam perikelen… Waar dient een ondernemer rekening mee te houden wanneer hij een handelsnaam kiest voor een onderneming? Een vraag die vaak aan mij gesteld wordt, met name als ondernemers worden aangesproken door concurrenten om hun handelsnaam te staken. Hoe is een en ander in de wet vastgelegd? En wellicht nog belangrijker, welke overwegingen neemt de rechter mee in zijn oordeel?

De Handelsnaamwet

In artikel 1 van handelsnaamwet staat vermeld dat een handelsnaam een naam is waaronder de onderneming wordt gedreven. Een handelsnaam kan ingeschreven staan in het register maar dit is niet essentieel en niet beslissend. Wel is van belang dat de onderneming hier mee naar buiten treed en de naam ook daadwerkelijk in gebruik heeft. Een naam gebruiken kan op diverse manieren; op briefpapier, facturen, verpakkingen, in reclame of als aanduiding van een internetwebsite.

Indien een handelsnaam in gebruik is, is het op grond van art. 5 van de Handelsnaamwet verboden om deze naam over te nemen, ook als de naam afwijkt maar wel vergelijkbaar is met de handelsnaam. Het voorgaande weegt zwaarder, indien de bedrijfsvoering ongeveer hetzelfde is en/of de onderneming met de vergelijkbare naam in de buurt is gevestigd. Belangrijk is dat er geen kans op verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Rechterlijke beoordeling

Recentelijk is er een procedure gewezen, waarbij duidelijk wordt dat alle omstandigheden van het geval worden meegewogen door de rechter bij de beoordeling van dergelijke kwesties.

De casus

Een pand met de naam “eethuis Laila” is door de jaren heen verhuurd aan verschillende exploitanten die daar een horeca gelegenheid exploiteren onder de naam “eethuis Laila”. In dezelfde stad is er een horecabedrijf met de handelsnaam “eethuis Laila Plus”, deze naam staat ook zo geregistreerd in het handelsregister. De eigenaar van het pand met de naam “eethuis Laila” spant een rechtszaak aan bij de voorzieningenrechter van Overijssel.

De eigenaar van het pand vordert hoofdzakelijk dat ieder gebruik van de handelsnaam die gelijk is of overeenstemt met de handelsnaam “eethuis Laila”, daaronder verstaan het gebruik van een combinatie van de handelsnaam “eethuis Laila Plus”, “Laila Plus” en “Laila”, wordt gestaakt. Daarnaast vordert hij de domeinnaam www.eethuis-Laila-enschede.nl, het gebruik van onder meer voornoemde handelsnamen op internet en social media en de overdracht van het telefoonnummer, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom.

In de onderhavige casus is de rechter echter van mening dat de eigenaar van het pand geen onderneming voert onder de handelsnaam “eethuis Laila”. Het betreft hier slechts de naam van het pand. De onderneming met de naam “eethuis Laila” wordt gevoerd door de huurders van het pand, derhalve valt de naam van het pand niet onder de Handelsnaamwet. Nu niet is gebleken dat de handelsnaamrechten met betrekking tot de handelsnaam “Laila” bij de eigenaar van het pand liggen, worden de vorderingen afgewezen.

Deze zaak maakt duidelijk dat het goed is om goed te beseffen waarom een handelsnaam wordt gekozen en ook direct de “houdbaarheid” van de handelsnaam te onderzoeken.

Voor advies over de keuze, maar ook de mogelijkheden als je wordt aangesproken door je concurrenten om je handelsnaam te staken of aan te passen, kun je terecht bij onze collega’s van de Raadgevers. Wij staan je graag bij om te voorkomen dat je tegen je wil in, in procedures wordt meegesleept!

Start typing and press Enter to search