De rente en incassokosten bij geldvorderingen

Niets is zo vervelend als klanten die hun openstaande facturen niet (tijdig) betalen. We zouden ze graag dat extra zetje in de rug willen geven door te dreigen de vordering te verhogen met extra kosten, of door die kosten daadwerkelijk in rekening te brengen. Maar hoe ver mag je gaan?

Bij een zakelijke klant is slechts vereist dat deze in verzuim verkeert. De klant komt in verzuim te verkeren op het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken, kunnen de rente en incassokosten in rekening gebracht worden.

Rente

De verschuldigde rente wordt ook wel vertragingsrente genoemd. Het gaat om de rente die verschuldigd is omdat de vordering langer blijft openstaan dan de afgesproken betaaltermijn. Hoe langer de vordering open blijft staan, hoe hoger de rente.

Wettelijke rente
De wet geeft een minimumregeling voor de berekening van de vertragingsrente. De wettelijke rente bedraagt op dit moment 8% per jaar voor handelstransacties.

Contractuele rente (alleen mogelijk bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling)
Bedrijven kunnen bij overeenkomst of algemene voorwaarden afwijken van de wettelijke regeling. Dit gebeurt regelmatig in de algemene voorwaarden. De contractuele regeling vervangt dan de wettelijke regeling. Als de gevorderde rente buitenproportioneel hoog is, kan de rechter deze matigen.

Buitengerechtelijke incassokosten

De vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen.

Wettelijke regeling
Op 1 juli 2012 zijn de ‘Wet normering buitengerechtelijke incassokosten’ (WIK) en het bijbehorende besluit ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ (Besluit BIK) in werking getreden. Op grond van de WIK en bijbehorend besluit worden de incassokosten berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden.

Contractuele regeling (alleen mogelijk bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling)
Ook in geval van de buitengerechtelijke incassokosten kunnen bedrijven contractueel van bovengenoemde staffel afwijken, en ook hier geldt dat de rechter kan matigen.

De praktijk

De praktijk wijst uit dat bedrijven in het geval van handelstransacties vaak van de wettelijke regeling afwijken in hun algemene voorwaarden of bij overeenkomst. Echter, niet alle bedrijven weten precies hoe dit in zijn werk gaat.

Bovendien dient men zich ook af te vragen wat wenselijk is in welk stadium van wanbetaling. Direct extra kosten in rekening brengen wordt door de klanten doorgaans niet erg gewaardeerd, en het liefst zie je je klanten uiteraard terugkomen. Eén of twee nette betalingsherinneringen zonder extra kosten in rekening te brengen leiden in veel gevallen tot betaling én behoud van de klantrelatie. Bewerkstelligen deze herinneringen niet het gewenste effect, dan kunt u ervoor kiezen een laatste aanmaning te zenden waarin u dreigt de vordering uit handen te geven en dreigt met verhoging van de vordering.

Werkt ook dit niet, geef uw vordering dan uit handen aan een incassobureau. Zij kunnen u tevens adviseren over de vervolgmogelijkheden. Wacht niet te lang! Het zou immers zonde zijn als een debiteur inmiddels niet meer bestaat als u uw vordering wilt innen.

Voor vragen over rente en incassokosten, en onze no cure no pay incassoservice kunt u contact opnemen met de incassoafdeling van De Raadgevers via incasso@deraadgevers.nl of 088-1331133.

Deze blog is een bijdrage van mr. Kim van der Worp, werkzaam als jurist bij De Raadgevers in Utrecht. Kim houdt zich onder meer bezig met behandeling van de incasso’s.

Start typing and press Enter to search