Incassobrief ontvangen? De rechten en plichten uitgelegd

Veel ondernemers krijgen te maken met incassobureaus. Schuldeisers schakelen incassobureaus in om te proberen de vordering van de schuldeisers te innen indien het de schuldeisers zelf niet lukt. Teneinde de vordering geïnd te krijgen, wordt er vaak gebruik gemaakt van intimidatie, misleiding of dreigingen om de schuldenaar te bewegen uit zichzelf te betalen.

Wat zijn de rechten van een incassobureau?

Het enige doel van incassobureaus is om de vordering te kunnen incasseren. Dit mag een incassobureau doen door middel van het schrijven van brieven en het bellen met schuldenaars. Echter mag het incassobureau de volgende dingen niet doen:

  • Officiële documenten uitbrengen. Voor het uitbrengen van officiële documenten zoals een dagvaarding is alleen de gerechtsdeurwaarder bevoegd en hier staat het incassobureau buiten. Echter wordt er in de praktijk door incassobureaus vaak concept-dagvaardingen verstuurd naar schuldenaars om hiermee de indruk te wekken dat ze een gerechtsdeurwaarder zijn of dat er een gerechtsdeurwaarder is betrokken bij de zaak. De schuldenaars worden hier misleid doordat het lijkt alsof het gaat om een officieel document terwijl dit niet het geval is.
  • Beslag leggen op eigendommen van de schuldenaar. Alleen de gerechtsdeurwaarder kan overgaan tot beslag op eigendommen van de schuldenaar. Het incassobureau dreigt in de praktijk vaak met beslag om de schuldenaar te laten schrikken en te bewegen om de vordering te betalen. Ook dit is misleiding aangezien het incassobureau niet de bevoegdheid heeft om ook daadwerkelijk beslag te leggen.

Agressieve aanpak van incassobureaus

In de praktijk wordt er door incassobureaus vaak een agressieve aanpak gehanteerd om ervoor te zorgen dat de vorderingen geïncasseerd zullen worden. Dit komt mede doordat veel incassobureaus werken met een ‘no cure, no pay’-systeem waarbij het incassobureau alleen betaald wordt indien de vordering ook daadwerkelijk geïnd wordt. Ze zullen dus veel dossiers moeten behandelen en trachten te innen, om niet in financiële problemen te komen.

Onterechte incasso ontvangen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de incasso die u binnenkrijgt onterecht is. Soms komt het voor dat incassobureaus rekeningen sturen van overeenkomsten die niet bestaan of rekenen ze hogere incassokosten dan zij op grond van de wet mogen vorderen. Incassobureaus moeten zich houden aan de wettelijk voorgeschreven kosten. U bent als ondernemer niet verplicht om hogere kosten dan wettelijk bepaald te betalen, tenzij u met uw contractspartij bent overeengekomen dat uw wederpartij afwijkt van de wet. Kijk altijd de algemene voorwaarden hierop na!
De rechter heeft in beginsel de bevoegdheid om deze (veelal hogere) kosten te matigen tot het in de wet bepaalde bedrag. Deze bevoegdheid bestaat echter niet indien de schuldeiser stelt (en aannemelijk maakt) dat de gemaakte kosten hoger zijn dan het wettelijke bedrag.

De incassoservice van De Raadgevers

De incassoservice van De Raadgevers – in tegenstelling tot vele incassobureaus – helpt uw bedrijf met het verantwoord incasseren van openstaande facturen. Klanten die slecht of niet betalen vormen een vaak voorkomend probleem voor bedrijven. Met de incassoservice van De Raadgevers maakt u het zichzelf een stuk gemakkelijker en bespaart u zich een hoop tijd en (negatieve) energie.

Ook houden wij graag rekening met uw zakelijke belangen. In sommige gevallen wenst u misschien een mildere intonatie omdat het – ondanks de betalingsachterstand – om een gewaardeerde relatie gaat. Dit kunt u aangeven bij onze incassojuristen. Bij de incassoservice van De Raadgevers wordt er geen gebruik gemaakt van vaste modellen, maar kunnen wij het traject voor u op maat vormgeven en de toon van brieven aanpassen.

Daarnaast onderhouden wij in overleg met u betalingsregelingen. Kortom nemen wij u graag alle zorg omtrent uw incassodossier uit handen, maar indien gewenst wordt u inhoudelijk nauw bij de zaak betrokken. Dit geeft onze incassoservice een persoonlijke benadering.

Tot slot

Heeft u een onterecht een sommatie van een incassobureau ontvangen? Dan is het van belang om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u deze onterechte incasso niet hoeft te betalen. De Raadgevers kan u hierin bijstaan. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Heeft u klanten die niet betalen en bent u abonnee bij De Raadgevers? Dan zit onze no cure, no pay incassoservice gratis in uw pakket. Nog geen abonnee? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de behandeling van losse dossiers!

Start typing and press Enter to search