Tijdelijke verhuur op grond van de leegstandwet

Op grond van de Leegstandwet kan zowel woon- als bedrijfsruimte tijdelijk worden verhuurd. Bijvoorbeeld in het geval dat je koopwoning nog te koop staat en je al een nieuwe woning hebt gekocht (ter voorkoming van dubbele hypotheeklasten) of als je bedrijfsruimte al maanden leegstaat. Voor tijdelijke verhuur heb je een vergunning nodig van de gemeente.

Woonruimte

Verhuur leegstaande koopwoningen

Op basis van de Leegstandswet kun je jouw woning (als eigenwoningbezitter) voor maximaal 5 jaar verhuren. Je dient dan een vergunning aan te vragen bij de gemeente. De gemeente mag aan de vergunning alleen de eisen stellen zoals die in de Leegstandswet staan vermeld. Voordeel voor jou als verhuurder is dat je zelf de huurprijs bepaalt. Ook wordt de huurder niet beschermd door de huurrechtelijke bepalingen uit de wet. Aan het einde van de huurperiode moet de huurder jouw woning verlaten en kun je bij een eventuele verkoop de lege oplevering van jouw woning dus garanderen.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een vergunning. Als particuliere eigenaar mag je niet meer dan twee te koop staande woningen tegelijkertijd tijdelijk verhuren. De koopwoning mag niet eerder bewoond zijn geweest (nieuwbouw), de koopwoning mag in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan niet door jezelf zijn bewoond en in de tien jaar vóór de vergunningaanvraag mag de koopwoning niet langer dan 3 jaar verhuurd zijn geweest.
Tip 1.
Bij tijdelijke verhuur heb je mogelijk ook toestemming van de bank of een andere hypotheekverstrekker nodig. Zij kunnen bijvoorbeeld eisen dat je de huuropbrengsten gebruikt voor aflossing van de hypotheek. Gedurende de periode van de tijdelijke verhuur heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek.
Tip 2.
Zorg eerst dat je de vergunning van de gemeente hebt verkregen voordat je een huurovereenkomst sluit. Sluit je een tijdelijk huurcontract zónder vergunning, dan geniet de huurder (alsnog) uitgebreide huurbescherming en kan lege oplevering een probleem worden bij een onwelwillende huurder!

 

Bedrijfsruimte

Woonruimte in gebouwen

Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, een school of een ziekenhuis, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen. Wanneer voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend (met een maximum van 10 jaar). Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan. Je kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

 

Huurwoningen

Tijdelijke verhuur bij sloop of renovatie

Tot slot kunnen huurwoningen, die gesloopt of gerenoveerd gaan worden, tijdelijk worden verhuurd. De renovatie of sloop moet ingrijpend zijn en op korte termijn gepland zijn. Sloop- en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd.

Graag regelen wij de gemeentelijke vergunning voor je en stellen wij het huurcontract voor je op. Het is heel belangrijk dat het huurcontract aan bepaalde eisen voldoet, anders loop je het risico dat de huurder huurbescherming geniet en je de huur niet (of niet tijdig) kunt beëindigen. Ook regelen wij de incasso bij onverhoopte wanbetaling voor je.

 

Wetsvoorstel Wet tijdelijke huur

Minister Stef Blok heeft een wetsvoorstel ingediend voor (verdere) verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, om te zorgen voor een betere doorstroom op de woningmarkt. Het wetsvoorstel betreft alleen de woonruimte. Kantoor- of winkelruimtes horen hier dus niet bij.

De belangrijkste punten uit het conceptwetsvoorstel:

– Introductie van een speciale huurovereenkomst voor bepaalde tijd, met een maximumduur van 2 jaar, die eindigt zonder opzeggingsformaliteiten;
– uitbreiding van de opzeggingsgrond “dringend” nodig hebben voor eigen gebruik;
– verruiming van de bepaling dat de verhuurder ontruiming kan bedingen na afloop van een overeengekomen termijn, omdat hijzelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken, zodat meerdere ‘tussenhuren’ mogelijk worden (de diplomatenclausule).

De bedoeling is om het definitieve wetsvoorstel per 1 juli 2015 in te laten gaan. Wij houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Start typing and press Enter to search