Sociaal huurder veroordeelt tot betaling van de huurachterstand, niet de proceskosten

De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 30 december 2021 een sociaal huurder veroordeeld tot betaling van een huurachterstand van één maand en de toepasselijke incassokosten, maar niet tot betaling van de proceskosten, omdat verhuurder volgens de kantonrechter niet conform de maatschappelijk betamende zorgvuldigheid had gehandeld.

Feiten

Huurder huurt een woning van een woonstichting. De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd. Huurder heeft een huurachterstand van één maand. Huurder ontvangt een aanmaning voor de op dat moment bestaande huurachterstand. Bij gebreke van betaling zullen ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Ruim een maand later ontvangt huurder een sommatie van de woonstichting. Huurder stelt dat het openstaande bedrag niet bij hem bekend is. Huurder laat vervolgens weten dat hij de woonstichting slechts de huur van de lopende maand verschuldigd is en dat hij zich niet verantwoordelijk acht voor de kosten die de woonstichting maakt. Tussen partijen heeft eerder een geschil bestaan over de betaling van de huurachterstand. Huurder is destijds veroordeeld tot betaling en heeft hier ook aan voldaan. De woonstichting vordert in rechte betaling van de huurachterstand, de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten.

Beoordeling

De kantonrechter wijst de vordering tot betaling van de huurachterstand en buitengerechtelijke incassokosten toe. De kantonrechter oordeelt ten aanzien van de proceskosten dat van de verhuurder en diens incassogemachtigde – in dit geval een deurwaarderskantoor – mag worden verwacht dat de omstandigheden van het geval en de maatschappelijk betamende zorgvuldigheid in acht worden genomen bij de incasso. Er moet worden voorkomen dat mensen die het niet al te breed hebben verder in de problemen raken door onnodig hoge proceskosten. Het maakt hierbij niet uit dat er eerder procedures zijn gevoerd en dat de huur bij vooruitbetaling is verschuldigd. Huurder wordt niet veroordeeld tot betaling van de proceskosten, omdat de woonstichting onvoldoende rekening heeft gehouden met het bovenstaande.

Tips

  • Houd als verhuurder rekening met de persoonlijke omstandigheden van jouw huurder.
  • Probeer problemen op te lossen met een aanpak die in verhouding staat met de situatie van huurder.

Heeft u verder nog vragen over huurgeschillen, neem dan contact op met één van onze huurrechtspecialisten.

 

 

Start typing and press Enter to search