Verrekening na faillissement

Het aantal faillissementen in Nederland daalt in 2017. Zo voorspelt het onderzoeksbureau van kredietverzekeraar Euler Hermes. Doordat de markt aantrekt, de omzetten stijgen en men weer vertrouwen heeft in de economie, zullen het aantal faillissementen afnemen. Dat is goed nieuws, maar toch moeten we ook niet te enthousiast worden. Uit het rapport blijkt namelijk ook dat we in 2018 waarschijnlijk weer te maken krijgen met een stijging, vooral vanwege de Brexit. De vraag hoe schuldeisers het best kunnen handelen bij een faillissement, is daarom nog steeds van belang.

Vorderingen bij faillissement
Indien een bedrijf failliet gaat wordt er een curator aangesteld. Deze zal vanaf de dag van de faillietverklaring het failliete bedrijf gaan beheren. Zijn taak is om alle bezittingen van het bedrijf te verkopen, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. De schuldeisers moeten daarvoor hun vordering indienen bij de curator.

In veel gevallen is de kans dat schuldeisers hun vordering terug krijgen niet groot. Een faillissement wordt immers uitgesproken omdat er te weinig geld is. Daarnaast hebben sommige schuldeisers voorrang op andere, waardoor degene die het laagst in rang staan, vaak met lege handen staan. Omgekeerd, indien een schuldenaar nog iets aan het failliete bedrijf verschuldigd is, kan de curator hier nog steeds aanspraak op maken. Wanneer deze schuldenaar ook nog een vordering had op de boedel, is het interessant om te weten of deze twee vorderingen tegen elkaar weggestreept kunnen worden, ofwel of deze verrekend kunnen worden met elkaar.

Verrekening
Verrekening biedt een schuldeiser de mogelijkheid om zijn schuld aan de failliete boedel niet daadwerkelijk te hoeven betalen. De schuldeiser verrekent in dat geval zijn schuld aan de boedel met zijn vordering op de boedel. Dit is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. De hoofdregel volgens de Faillissementswet is als volgt: ‘Degene die zowel schuldenaar als schuldeiser van de gefailleerde is, kan zijn schuld met zijn vordering verrekenen indien beide vóór de faillietverklaring zijn ontstaan, of als deze voortvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht.’

Wanneer de schuldeiser dus nog een openstaande factuur aan het failliete bedrijf dient te voldoen, maar het bedrijf ook nog openstaande facturen aan deze schuldeiser dient te betalen, kan de schuldeiser een beroep doen op verrekening. Voor verrekening bij faillissement hoeven de vorderingen overigens niet opeisbaar te zijn. Het kan zijn dat door het faillissement een lopende overeenkomstig voortijdig tot een einde komt. De schade die de schuldeiser van het failliete bedrijf daardoor lijdt, kan meestal ook in verrekening worden gebracht.

Voorrang
Door verrekening kan de schuldeiser zijn vordering voldaan krijgen, terwijl andere schuldeisers met een veelal oninbare vordering achterblijven. Een belangrijk voordeel is dus dat verrekening een feitelijke voorrang oplevert. Als de schuldeiser zich kan beroepen op verrekening, gaat het zelfs vóór het pandrecht, hypotheekrecht of retentierecht.

Onduidelijkheden
Uit de omvangrijke rechtspraak over verrekening bij faillissement blijkt dat er in de praktijk regelmatig discussie ontstaat over de verrekeningsbevoegdheid. Het kan soms onduidelijk zijn of de vordering daadwerkelijk voortvloeit uit een handeling van vóór de datum van het faillissement. Daarnaast kan de mogelijkheid om tot verrekening over te gaan contractueel zowel verruimd worden als beperkt. Verrekening staat namelijk in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en is daarmee van regelend recht.

Juridisch advies
Vanwege de grote financiële belangen die op het spel kunnen staan, is het raadzaam om na te gaan of er een beroep kan worden gedaan op verrekening bij faillissement. Dit moet tijdig onderzocht worden en aan de curator kenbaar worden gemaakt. Het voordeel van een geslaagd beroep is dat er feitelijke voorrang wordt verkregen boven de andere concurrente crediteuren.

Deze blog is geschreven door mr. R.A. Brand

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

Start typing and press Enter to search