De regels rond nevenwerkzaamheden in loondienst

Wat de werknemer doet in zijn vrije tijd is in principe vrij. Daarvoor is het ‘vrije tijd’. Je zou verwachten dat de werkgever hier niet veel over heeft te zeggen, maar toch zijn er mogelijkheden. De werkgever kan de werknemer verbieden bepaalde werkzaamheden te verrichten in de vrije tijd. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen:

  • De werkzaamheden zijn concurrerend;
  • Er bestaat een risico dat door teveel werken de werknemer minder goed presteert;
  • Er bestaat een risico dat door de werkzaamheden de werknemer in de knoop komt met de Arbeidstijdenwet en te weinig rust heeft.

Verbod op nevenwerkzaamheden

Om deze redenen komt er in een arbeidsovereenkomst vaak een beding voor wat een verbod op nevenwerkzaamheden regelt. Hierin worden afspraken gemaakt met de werknemer of deze persoon nevenwerkzaamheden mag verrichten of niet. Wanneer de werkzaamheden zijn toegestaan, wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen verschillende werkzaamheden. Vaak is er toestemming nodig van de werkgever vóór de werkzaamheden worden gestart. De werkzaamheden die vallen onder nevenwerkzaamheden die verboden zijn, worden vaak zo ruim mogelijk beschreven (‘kapstokbeding’). Hierdoor is het in concrete gevallen lastig te bepalen wanneer er sprake is van een overtreding van het nevenwerkzaamhedenbeding.

Overtreding van het beding

Dat het voor werknemers lastig blijft om in te schatten welke werkzaamheden ze wel of niet mogen doen naast het werk blijft uit een recente uitspraak van het Gerechtshof. In deze situatie was er een werknemer die naast haar functie als financieel directeur een app voor de mobiele telefoon aan het ontwikkelen was. In de arbeidsovereenkomst was een verbod op nevenwerkzaamheden en een non-concurrentiebeding opgenomen. De ontwikkeling van de app heeft de werknemer gemeld aan de werkgever wat uiteindelijk geleid heeft voor een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

(In)directe betrokkenheid

De werknemer stelde dat het slechts ging om de ‘fun’ en daarnaast was de app nog in ontwikkeling en was er geen sprake van een werkende applicatie. De werknemer was daardoor van mening dat er geen overtreding was op het nevenwerkzaamhedenbeding. Toch oordeelde de rechter dat het een schending van het nevenwerkzaamhedenbeding betrof. Het reeds bezighouden met of betrokken zijn bij was in dat beding immers verboden.

Verder oordeelde de rechter dat het bij een nevenwerkzaamhedenbeding ook gaat om directe of indirecte betrokkenheid of financiële interesse bij werkzaamheden of zaken gelijk aan of vergelijkbaar met die van de werkgever. Doordat de rechter van mening was dat er sprake was van een overtreding van het beding werd de arbeidsovereenkomst ontbonden en werd de werknemer gehouden aan het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst. Dit zorgde ervoor dat de werknemer niet na ontbinding verder kan met het ontwikkelen van de applicatie.

Het is van belang om in de arbeidsovereenkomst goed op te nemen wat de inhoud is van het nevenwerkzaamhedenbeding en wat wel of niet geoorloofd is om te doen voor werknemers. Heeft u vragen over het nevenwerkzaamheden beding of wilt u hulp bij het opstellen van een beding? De juristen van De Raadgevers helpen u graag hiermee!

Start typing and press Enter to search