Coronavirus en Faillissement

De wereld is in de ban van het coronavirus COVID-19 en dit heeft impact op de economie. Dit is het meest duidelijk te zien op de aandelen- en effectenbeurzen die wereldwijd omlaag schieten. Zo opende de AEX in Amsterdam met een verlies van bijna 8% op maandag 9 maart 2020 en heeft Wall Street zelfs een kwartier stilgelegen. Ook in het MKB en bij andere niet beursgenoteerde ondernemingen zal de impact van het virus naar verwachting groot zijn. Om die reden zullen verschillende ondernemingen in financiële problemen geraken of zelfs failliet gaan. In deze blog wordt stilgestaan bij deze dreigende faillissementen. Hoe kan een ondernemer zich hiertegen wapenen en welke maatregelen kunnen worden genomen om de kans op faillissement zo gering mogelijk te houden?

 

Het internet staat vol met berichtgeving over het coronavirus COVID-19 (hierna; coronavirus); van informatieve berichtgeving omtrent de infecties en maatregelen, tot juridische berichtgeving omtrent de relevante rechten en plichten van verschillende partijen. Voor een ondernemer kan deze informatie goed helpen met het inschatten van de eigen risico’s. Het is dan ook van belang dat een ondernemer die verwacht in financiële moeilijkheden te komen, een reële inschatting maakt van deze risico’s. Zo zal een ondernemer die zeer afhankelijk is van bepaalde leveranciers of afnemers meer risico lopen dan een ondernemer die met meerdere (al dan niet grote) partijen samenwerkt. Voor de risicodragende ondernemer is het dan ook aan te raden contact op te nemen met de afnemers/leveranciers om een indicatie te krijgen van hoe groot de kans is dat die partij zijn bedrijfsvoering moet stilleggen.

Uiteindelijk zal transparante communicatie tussen contractspartijen het meeste bijdragen aan het voorkomen van een faillissement. Op basis van deze communicatie kan over en weer een goede analyse gemaakt worden van de risico’s waar meteen op kan worden ingespeeld.

Wat nu als een ondernemer te maken krijgt met contractspartijen die verwachten niet meer te kunnen nakomen (met al dan niet een beroep op overmacht)? Door deze melding kan de ondernemer in kwestie financieel in zwaar weer terecht komen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om op zoek te gaan naar alternatieve partijen die – al dan niet tijdelijk – het tekort kunnen invullen. De ondernemer zal naar alle waarschijnlijkheid te maken krijgen met oplopende kosten, maar voorkomt wellicht een faillissement. Ook dit betekent weer een goede risicoanalyse waar verschillende scenario’s in worden uitgewerkt.

Een andere situatie is die waarin geen of een beperkt beroep kan worden gedaan op werknemers. Het kan zomaar zo zijn dat verschillende werknemers ziek worden of uit voorzorg thuis blijven. Als ondernemer met personeel doe je er verstandig aan om, al zij het slechts preventief, een protocol op te stellen hieromtrent. Hiermee voorkom je frictie onder het personeel, ingegeven door verschillende opvattingen over het virus en opvattingen over het voorkomen van infectie. Het is verstandig om hierin de meest actuele richtlijnen van het RIVM te volgen. Ook hier geldt weer dat een goede interne communicatie de sleutel tot succes is. Zolang het personeel op de hoogte is van de beoogde aanpak en overtuigd is van het goed functioneren hiervan, zal de arbeidsverstoring zo veel als mogelijk worden beperkt. Wanneer je als werkgevende ondernemer laat zien dat je op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen en adequaat hierop reageert, zal het vertrouwen van het personeel toenemen. Ook hiermee voorkom je financiële problemen en wellicht een faillissement.

Kortom, financiële gevolgen zijn haast onvermijdelijk voor een ondernemer in het MKB. Indien je als ondernemer goede en transparante communicatie, zowel intern als extern, onderhoudt, zal het naar verwachting mogelijk zijn de risico’s zo goed mogelijk in te schatten. Op basis van deze inschatting kan gericht gezocht worden naar maatregelen en oplossingen.

De Raadgevers is altijd goed op de hoogte van ontwikkelingen omtrent het virus en de consequenties voor de economie. Vandaar dat wij u graag helpen bij het inschatten van risico’s en het zoeken naar passende oplossingen. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 – 133 11 33, dan wel per e-mail aan service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search