Nieuwe Europese consumentenregels voor verkoop op afstand

Vanaf 13 juni 2014 gelden nieuwe Europese regels voor verkoop aan consumenten op afstand. Het gaat daarbij om regels voor internet verkoop en verkopen via de website.
De nieuwe regels gelden alleen voor koopovereenkomsten die op of na 13 juni 2014 worden afgesloten. Deze regels zijn speciaal gemaakt voor de bescherming van de consumenten. Daarom gelden zij niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (business-to-business).
Informatieplicht
De bedoeling van deze nieuwe regels is dat de consument een weloverwogen keuze kan maken, voordat hij besluit de aankoop te doen. Daarom moet de ondernemer voordat de koopovereenkomst definitief wordt gesloten, de consument op een heldere wijze informatie geven over:

  • de voornaamste kenmerken van een product of dienst;
  • de naam van de ondernemer en eventuele tussenpersoon;
  • het bezoekadres van de ondernemer en eventuele tussenpersoon. Alleen een postadres is niet genoeg!
  • de totale prijs van het product of de dienst;
  • De duur van de overeenkomst;
  • Of er aparte kosten worden berekend voor het bellen naar de ondernemer. Bijvoorbeeld om de overeenkomst te sluiten. Zijn deze anders dan het basistarief, dan moet de ondernemer informatie geven over de hoogte van deze kosten;
  • de manier van betalen, leveren of uitvoering;
  • hoe snel de ondernemer levert of de dienst verleent;
  • hoe de ondernemer met klachten omgaat;
  • Daarnaast moet de ondernemer informatie verstrekken over de bedenktijd, het ontbinden van de overeenkomst, eventuele bijkomende kosten en de garanties op het product of de dienst.

Bedenktijd
Vanaf 13 juni 2104 mag de consument iedere koopovereenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten ongedaan maken. Dit wordt ook wel de bedenktijd genoemd. Deze termijn was vroeger binnen 7 werkdagen. De consument hoeft geen reden aan te geven voor het gebruikmaken van deze bedenktijd.
De ondernemer moet de consument informeren over de regels en de duur van deze bedenktijd. Doet hij dit niet, dan wordt de bedenktijd van 14 kalenderdagen verlengd tot maximaal 12 maanden.
Op welk moment gaat deze bedenktijd in? Dat is afhankelijk van het soort overeenkomst. Bij overeenkomsten voor een dienst gaat de bedenktijd in vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. Bij koopovereenkomsten voor het aanschaffen van een product , gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag waarop de consument het product ontvangt. Bij een bestelling van meerdere producten of onderdelen loopt de bedenktijd vanaf het moment dat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Terugbetalen
Als de consument gebruik maakt van de bedenktijd, dan moeten alle ontvangen aanbetalingen binnen 14 dagen worden terugbetaald. Is het product al ontvangen door de consument? Dan mag de ondernemer wachten met terugbetalen, totdat hij het product retour heeft ontvangen. Of de totdat consument aantoont dat hij het product heeft teruggestuurd. De ondernemer mag bij het terugbetalen hetzelfde betaalmiddel gebruiken als waarmee de consument betaald heeft. Dus als de consument met een tegoedbon heeft betaald, dan mag de ondernemer de consument ook terugbetalen met een tegoedbon. De ondernemer moet ook de standaard verzendkosten terugbetalen. De kosten voor het terugsturen zijn wel voor rekening van de consument. Tenminste, als de ondernemer de consument hierover voor de koop heeft geïnformeerd. Anders moet de ondernemer de kosten voor het terugsturen vergoeden.

Betaling
De consument moet uitdrukkelijk toestemming geven voor alle betalingen. De ondernemer moet daarom op de pagina van het online bestelproces melden dat de consument een betalingsverplichting aangaat. Dit moet duidelijk zijn voordat de consument de bestelling plaatst. Laat de ondernemer dit na, dan is de overeenkomst vernietigbaar. Als de consument zich hierop beroept, is hij niet meer gebonden aan de bestelling. Verder mag de ondernemer geen kosten voor betalen met een betaalmiddel, zoals een creditcard, doorberekenen aan de consument. Bovendien mag een eventuele aanbetaling maximaal 50% van de koopprijs bedragen.

Aflevering en Risico
Na het sluiten van de overeenkomst moet het product binnen 30 dagen geleverd worden. De ondernemer en de consument kunnen wel in onderling overleg een andere termijn afspreken. Wordt het product niet binnen 30 dagen geleverd, dan moet de consument een herinnering sturen en de ondernemer in gebreke stellen. De consument moet daarbij de ondernemer een redelijke termijn geven om alsnog te leveren. Levert de ondernemer dan nog niet? Dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De hoofdregel is dat de ondernemer het risico van beschadiging of verlies van het product draagt, totdat de consument het product daadwerkelijk heeft ontvangen. Als de consument zelf aangeeft dat het product ook bij een ander (bijvoorbeeld de buren) afgeleverd mag worden, dan gaat dit risico op de consument over vanaf het moment dat het pakket bij de buren is afgeleverd.

Dit waren in het kort de spelregels die vanaf 13 juni 2014 voor consumentenverkoop op afstand gaan gelden.
Denkt u eraan om uw Algemene Voorwaarden aan te passen aan deze nieuwe regels? Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt over de nieuwe Europese consumentenregels kunt u contact opnemen met De Raadgevers.

Start typing and press Enter to search