Een contract opzeggen

Iedereen heeft wel eens mee te maken met het opzeggen van contracten. Vaak komen we in onze praktijk ook langdurige contracten tegen, waarbij vol verbazing wordt gereageerd als gemeld wordt dat het contract inderdaad nog een tijd doorloopt. De reactie is vaak dat de wet toch enige tijd geleden aangepast was. Hoe zit dat nu?

De Wet van Dam

Voor consumenten is er op 1 december 2011 de Wet van Dam in werking getreden. Op grond van deze wet mag een consument een stilzwijgend verlengd contract iedere maand opzeggen, ongeacht de algemene voorwaarden. Er geldt altijd een opzegtermijn van een maand. Hierdoor zit een consument nooit meer automatisch voor langere tijd vast aan een contract. Als de wederpartij het contract namelijk wil verlengen, wordt dit een contract van onbepaalde tijd.

De wet ziet alleen op stilzwijgende verlenging en ziet ook alleen op contracten die gesloten worden met consumenten. Met een consument wordt bedoeld: “een particuliere persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluit.” Bedrijven vallen hier niet onder en zijn dus gebonden aan de algemene voorwaarden van de leverancier. Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma geldt soms een uitzondering wat de reflexwerking genoemd wordt. Het idee achter deze reflexwerking is dat er soms weinig onderscheid zit tussen een beroeps- of bedrijfsmatig handelend persoon en een consument.

De Wet van Dam geldt voor alle contracten met consumenten, behalve voor het lidmaatschap met verenigingen en voor verzekeringen. De wet geldt voor alle contracten die “periodieke levering van producten of diensten” betreffen gedurende een zekere periode.

Het opzeggen van een contract

De opzegregels komen op het volgende neer:

  • Een contract voor onbepaalde tijd is op elk moment op te zeggen met een opzegtermijn van een maand;
  • Een contract dat stilzwijgend is verlengd voor een bepaalde tijd is op elk moment op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. Het eerste contract is niet tussentijds opzegbaar;
  • Een abonnement op kranten of tijdschriften mag met maximaal drie maanden worden verlengd, en moet uiterlijk één maand voor het einde van die periode worden opgezegd;
  • Een abonnement op een tijdschrift dat minder dan eens per maand verschijnt, mag een opzegtermijn van drie maanden hanteren.

Het contract kan altijd worden opgezegd via het kanaal waarmee het contract ook is afgesloten. Algemene voorwaarden van bedrijven mogen niet in strijd zijn met de Wet van Dam. Als ze wel in strijd zijn, mag een consument altijd per direct opzeggen bij een verlengd contract. De wet geldt niet bij actieve verlenging van contracten.

Wil je een contract opzeggen, maar ben je het niet eens met het opzegtermijn? Wij kijken graag even met je mee.

Start typing and press Enter to search