Zonder medewerking géén geldige contractovername

Voor een rechtsgeldige contractovername is medewerking van de wederpartij nodig. Dat bevestigt de Rechtbank Midden-Nederland op 20 oktober 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:5240) weer in een zaak tussen franchisenemer- en gever. De wederpartij had in deze zaak geen toestemming gegeven voor de contractovername. Het gevolg? De vennoten van de franchisenemer zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van de vof.

Casus:

In deze zaak is een franchisenemer (vof) een samenwerking aangegaan met een B.V. Een korte periode later hebben de vennoten, na een enkele mededeling aan franchisegever NDS, hun activa met terugwerkende kracht aan diezelfde B.V. verkocht. De daaropvolgende pogingen van de vennoten en de B.V. om de franchiseovereenkomst op naam van de B.V. te zetten, waren ondanks meerdere gesprekken met NDS zonder resultaat.

Enkele jaren verstrijken totdat de B.V. vervolgens failliet wordt verklaard en wordt opgeheven. Omdat de vof haar facturen al jaren niet meer betaalde – en zodoende voor €155.736,25 aan schulden bij NDS heeft – is NDS van mening dat de vof jegens haar wanprestatie heeft gepleegd. NDS vordert dan ook dat de vennoten hoofdelijk worden veroordeeld voor de gehele schuld, vermeerderd met rente en kosten. De vennoten zijn het hier niet mee eens en stellen zich op het standpunt dat de schuld van de B.V. is, aangezien NDS volgens hen heeft ingestemd met de contractovername.

Oordeel:

De rechtbank stelt voorop dat voor een geldige contractovername op grond van artikel 6:159 BW de medewerking van NDS is vereist, en dat medewerking toestemming impliceert. Op grond van meerdere omstandigheden oordeelt de rechtbank vervolgens dat NDS deze toestemming niet heeft gegeven. Een van deze omstandigheden is dat de vennoten nooit hebben geprotesteerd tegen de tenaamstelling van de gewijzigde contracten; de vof bleef als contractuele partij in de contracten staan. Ook is de concept-allonge die aan de franchiseovereenkomst zou worden gehecht nooit ondertekend, omdat er geen overstemming werd bereikt over de hoogte van het bedrag dat nog aan NDS moest worden betaald.

Vanwege het voorgaande concludeert de rechtbank dat er wel is onderhandeld over contractovername door de B.V., maar dat de onderhandelingen nooit tot een daadwerkelijke contractovername hebben geleid. Juridisch gezien zijn daarom alle verplichtingen die de vof had, en dus ook de betalingsverplichtingen, op de vof blijven rusten. De rechtbank oordeelt daarom dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schuld van € 155.736,25.

Tips

Wanneer medewerking ontbreekt is de contractovername nietig en heeft de contractovername juridisch gezien eigenlijk nooit plaatsgevonden. Hoewel medewerking zowel schriftelijk, mondeling als stilzwijgend kan geschieden blijft het een grijs gebied. Maak een contractovername daarom altijd duidelijk kenbaar aan de partij met wie je het contract oorspronkelijk hebt gesloten, en zorg ervoor dat je er zeker van bent dat deze partij medewerking verleent vóórdat je de contractovername doorzet.

 

Voor verdere vragen of hulp bij het oplossen van een vergelijkbaar probleem, kun je contact opnemen met je accountjurist of bellen naar 088-133113.

Start typing and press Enter to search