Wijziging van de telecommunicatiewet: wellicht niet meer ongevraagd gebeld worden vanaf 1 juli 2021?

Onder invloed van de EU worden de rechten van personen die gebeld mogen worden voor ongevraagde reclame beter beschermd. Dit heeft ertoe geleid dat op 9 februari jl. de Eerste Kamer akkoord is gegaan met een wijziging van de Telecommunicatiewet.

Wat gaat er veranderen? Hoe kun je je hierop voorbereiden?
Vanaf 1 juli 2021 verandert de wet en dienen personen actief aan te geven dat zij de (ongevraagde) informatie willen ontvangen (opt -in systeem). Nu is er in Nederland nog een opt -out systeem, wat inhoudt dat personen gebeld mogen worden, tenzij zij aangeven zij niet meer wensen te worden benaderd door dat aan te geven in het Bel me niet register.

Een telemarketeer dient vanaf 1 juli a.s. te voldoen aan de volgende eisen:

  1. Toestemming te hebben
  2. Er is een bestaande klantrelatie

Hoofdregel voor telefonische benadering wordt ‘toestemming ‘
Hierbij gaat het om toestemming conform de AVG, dus een duidelijke, actieve, handeling waaruit ondubbelzinnig de toestemming blijkt. De toestemming dient gespecificeerd te zijn en dient vrijelijk te zijn gegeven. Dit houdt in dat degene die toestemming geeft kiest waarvoor die zich aanmeldt en dat zonder dwang of vrees voor nadeel kan doen.

Een andere belangrijke verandering is dat voortaan de telemarketeer dient te bewijzen dat er toestemming is verleend. Niet andersom, de “klant” hoeft niet meer te bewijzen dat er geen toestemming is.

Klantrelatie aantonen

  • De telemarketeer mag contactgegevens gebruiken van klanten die vergelijkbare producten of diensten van de ondernemer hebben afgenomen;
  • de klantrelatie mag tot 3 jaar terug gaan.

Recht van verzet
Ook al je als klant binnen 3 jaar gebeld wordt en je hebt toestemming verleend, dan heb je ook nog, ten allen tijde, het zogenaamde recht van verzet. Indien hier gebruik van wordt gemaakt, dan dient de telemarketeer de gegevens van de klant niet meer te gebruiken.

Handhaving
De telemarketeer dient aan te tonen dat er ofwel toestemming is ofwel er voldaan wordt aan de vereisten van een klantrelatie.  Het de telemarketeer niet meer toegestaan anoniem te bellen.

Bescherming door deze wetswijziging
De bescherming als gevolg van deze wetswijziging geldt niet alleen voor abonnementhouders, maar ook bewoners en werknemers die een gezamenlijk telefoonnummer gebruiken. Dus zowel privé als zakelijke klanten zoals eenmanszaken, vof’s, cv’s en maatschappen.

De wetswijziging geldt echter niet voor: nv, bv, vereniging, coöperaties/ onderlinge waarborgmaatschappij en stichtingen.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)
De ACM controleert en treedt op tegen overtreding van deze wet. De boete is afhankelijk van alle omstandigheden en bedraagt maximaal € 900.000.

Hoe kun je je als organisatie (geen telemarketingactiviteiten) hierop voorbereiden?

  • Inventariseer welke telefoonabonnementen er zijn en op wiens naam die staan;
  • Maak medewerkers zich bewust van deze wetswijziging en hun recht van verzet.

Ben je telemarketeer, dan bereid je je als volgt voor:

  • Ken je klanten en weet op wiens naam welk abonnement staat;
  • Check toestemmingsverklaringen en houdt deze up to date;
  • Controleer of je voldoet aan de voorwaarde van “klantrelatie” om deze klanten te mogen bellen;
  • Registreer wie en op welk moment het recht van verzet is uitgeoefend.

 

Voor vragen, kunt u contact opnemen met Shyreen Panday van de Raadgevers bedrijfsjuristen.

Start typing and press Enter to search