Webshop heeft geen recht op betaling, nu geen bewijs aanwezig is dat het bestelde pakketje daadwerkelijk aan het afleveradres van consument is bezorgd.

Op 11 augustus 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:6892) heeft de kantonrechter geoordeeld dat consument geen verplichting heeft tot betaling jegens de webshop nu het afleverbewijs niet volledig is ingevuld en niet ondertekend is na ontvangst door consument.

Casus:

Consument (gedaagde) heeft epoxy besteld bij een webshop, in deze uitspraak niet zijnde de eiser, aangezien consument heeft gekozen voor achteraf betalen aan een andere partij, de eiser. Eiser heeft consument een factuur gestuurd ten aanzien van de bestelling, dit factuur is niet voldaan door consument. Consument heeft namelijk van het begin af aan beweert dat zij de bestelling niet heeft ontvangen. Red Je Pakketje (de pakketbezorger) heeft een afleverbewijs in bezit waar geen handtekening voor ontvangst op staat en evenmin is vermeld op welke naam en straatnaam dit pakket stond. Eiser vordert betaling van de koopprijs, vermeerderd met de wettelijke rente en de kosten van de procedure.

Oordeel:

De kantonrechter stelt voorop dat in beginsel op grond van art. 7:26 lid 2 BW de koopsom dient te worden betaald ten tijde van de aflevering. Aangezien gedaagde betwist dat zij de bestelling heeft ontvangen, betwist zij de opeisbaarheid van de koopsom. Uit het afleverbewijs van Red je Pakketje blijkt niet dat de bestelling bezorgd is op het adres. De postcode en de plaatsnaam zijn zichtbaar en zijn gelijk aan het adres van gedaagde, maar dit geldt niet voor de straatnaam en het huisnummer nu deze als blanco zijn weergegeven op de verzendbevestiging. Daarnaast blijkt, door gebrek aan ondertekening door gedaagde, ook niet uit het afleverbewijs dat gedaagde het pakket heeft ontvangen. De verzendwijze brengt het risico met zich mee dat de daadwerkelijke aflevering van het pakket niet kan worden bewezen. Dit geldt temeer nu gedaagde vanaf het begin af aan de gestelde levering heeft betwist. Het risico komt voor rekening van de afzender van het pakket. Eiser heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen vaststellen dat de bestelling bij gedaagde is afgeleverd. De opeisbaarheid van het gevorderde bedrag kan dus niet vast komen te staan. De vordering wordt afgewezen, de consument heeft geen betalingsverplichting van de koopprijs.

Tips:

  • Zorg dat je een goede communicatie hebt met de pakketservice en maak duidelijk wat je van hen verlangt.
  • Zorg dat alle adresgegevens van de consument worden weergegeven om zo overname van deze gegevens op het afleverbewijs zo makkelijk mogelijk te maken.

Start typing and press Enter to search