Wat gaat er veranderen: NOW, Tozo en TVL

Wat gaat er veranderen aan de NOW?

De NOW 3.0 geeft voor een langere periode duidelijkheid en heeft onder meer als doel dat bedrijven en werknemers zich kunnen gaan aanpassen aan de veranderende economie. Niet alle werkgelegenheid kan behouden worden en daarom wordt de tegemoetkoming stapsgewijs afgebouwd. Daarnaast is de NOW 3.0 onderdeel van een steun- en herstelpakket waarbij het kabinet ook gaat investeren in scholing en van-werk-naar-werk trajecten. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt voor bedrijven en werknemers om aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.
Gedurende de nieuwe regeling gaat het maximale vergoedingspercentage geleidelijk afnemen en gaat juist het vereiste van een minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling toenemen. De NOW 3 is ingegaan op 1 oktober 2020 en loopt door tot 1 juli 2021.

Er zijn drie tijdvakken van drie maanden binnen de NOW 3 te onderscheiden:

Tijdvak Minimaal omzetverlies Maximale compensatie
Bij omzet-
verlies 100%
Okt –  dec 2020 20% 80%
Jan – mrt 2021 30%. 70%
Apr – jun 2021 30% 60%

Tegenover deze afbouw staat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Het vrijstellingspercentage is:

  • in het eerste tijdvak 10%;
  • in het tweede 15%;
  • in het derde tijdvak 20%.

Zo krijgen werkgevers meer ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen. De reden van de loonsomdaling is niet van belang. De daling kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld via natuurlijk verloop, tijdelijke contracten niet verlengen, ontslag of een loonoffer van alle werknemers.
Wat er nog meer verandert is dat de boete bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode wordt losgelaten. Deze boete werd ook wel korting genoemd, omdat deze wordt verrekend met de subsidie. Ook zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer in het derde tijdvak worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. In de eerste twee tijdvakken zal het nog wel gelijk zijn aan de NOW 1 en 2 (maximaal 2x het dagloon).

Aanvragen van de NOW 3.0

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag te laten starten op 16 november 2020. Deze aanvraag geldt dan met terugwerkende kracht voor het eerste tijdvak (okt-dec). Per tijdvak moet een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de eerste twee regelingen, kan hij nog gebruikmaken van de NOW 3.

Tozo 3.0

Vanaf 1 oktober 2020 is er ook een aanvullende beperkte vermogenstoets ingevoerd voor zelfstandig ondernemers. Indien ondernemers een hoger vermogen hebben dan €46.520, komen zij niet meer in aanmerking voor deze regeling. Het gaat om €46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen, zoals contant geld, banksaldo, spaarsaldo en aandelen. Andere vermogensbestanddelen zoals een eigen woning, bedrijfspand, afgeschermd pensioen, machines en voorraad tellen niet mee. De Tozo 3.0 loopt door tot en met juni 2021. Hierna is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van toepassing en zullen zelfstandigen een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari 2021 zullen gemeenten al samen met de zelfstandige ondernemers gaan kijken of en welke ondersteuning er nodig is, waarbij bestaande instrumenten uit de Participatiewet worden ingezet. Denk aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Wat gaat er veranderen aan de TVL?

De maximale compensatie voor een bedrijf is verhoogd van €50.000 per vier maanden naar €90.000 per drie maanden. Ook deze regeling zal per tijdvak geleidelijk worden afgebouwd. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking. In het tweede tijdvak wordt dit verhoogd naar 40% en in het derde tijdvak naar 45%. Ook zal per 1 januari 2021 het aantal sectoren die in aanmerking komt voor deze regeling worden afgebouwd.

Start typing and press Enter to search