Wat brengt 2014 verder aan nieuwe wetten of wetswijzigingen voor u als ondernemer?

Hieronder volgt een greep uit de nieuwe regels.

Arbeidsrecht

 • Per 1 januari gaat de AOW-leeftijd omhoog met twee maanden, om uiteindelijk per 2023 verhoogd te zijn naar 67 jaar. Let er daarom op dat in uw arbeidscontracten niet wordt gesproken over eventuele beëindiging bij het bereiken van de 65 jaar, maar over het ingaan van de “pensioengerechtigde leeftijd”.
 • Vanaf 1 januari bestaat er tijdelijk een premiekorting voor jongere werknemers. Neemt u in 2014 en 2015 een werknemer in dienst die tussen de 18 en 27 jaar is en tevens een WW- of bijstandsuitkering heeft, dan krijgt u een aardige premiekorting. U moet deze nieuwe medewerker dan wel minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven.
 • Per 1 juli 2014 wordt de positie van flexwerkers beter beschermd door de volgende maatregelen:
  tijdelijke medewerkers krijgen sneller recht op een vast dienstverband. Na een periode van twee jaar (voorheen drie jaar) of bij een vierde arbeidscontract ontstaat er een vast dienstverband (de zgn. ketenbepaling). Deze keten kan pas worden doorbroken als er een tussenperiode van meer dan zes maanden tussen twee opvolgende tijdelijke arbeidscontracten ligt ( dat was voorheen drie maanden)
  NB Voor medewerkers onder de 18 jaar die maximaal twaalf uur per week werken, geldt deze ketenbepaling niet.
 • In een tijdelijk contract tot zes maanden mag u geen proeftijd meer opnemen.
 • In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag in principe geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Tenzij u goed kunt motiveren waarom het bedrijfsbelang een concurrentiebeding toch noodzakelijk maakt.
 • Bij tijdelijke contracten vanaf een half jaar geldt een aanzegtermijn van 1 maand. U moet de medewerker uiterlijk een maand voor afloop van het contract laten weten dat er geen verlenging volgt.
 • Met oproepkrachten mag u nog maar gedurende maximaal een half jaar afspreken dat er geen loon wordt betaald over uren die niet zijn gewerkt.

Bedrijfsvoering

 • De 12 regionale Kamers van Koophandel en Syntens worden samengevoegd tot één zelfstandig bestuursorgaan. Samen vormen ze het “Ondernemersplein”, waar ondernemers terecht kunnen voor informatie en advies. Bij dit digitale loket kunt u zaken regelen met de overheid, subsidies aanvragen en het handelsregister raadplegen.
 • Sinds 1 november 2013 bestaat de verruiming van de borgstellingsregeling voor het MKB-krediet. Als MKB-ondernemer kunt u een borgstelling krijgen van de overheid voor een gedeelte van uw krediet bij de bank. Daardoor kunt u meer lenen dan u op basis van uw onderpand zal krijgen.
 • Er komt een meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik persoonsgegevens.
 • Naar verwachting worden per 13 juni 2014 de regels voor verkoop op afstand aan consumenten strenger. Het is vanaf dan niet meer toegestaan vooraf aangevinkte hokjes op uw website te hebben, omdat de consument uitdrukkelijk toestemming moet geven voor het plaatsen van de bestelling en doen van een betaling. De consument krijgt een langere bedenktijd, namelijk minimaal 14 dagen, om de aankopen te retourneren. Bij telefonisch contact mag niet meer dan het basistarief gerekend worden. Past u uw algemene voorwaarden en website tijdig aan?

Wat vervalt?

 • Verlaging van de zelfstandigenaftrek gaat niet door.
 • Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Een werknemer kan zijn ontslagvergoeding dan niet meer onderbrengen in een stamrecht B.V. of bankspaarregeling. Voor ontslagvergoedingen die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt een overgangsregeling. Deze ontslagvergoedingen moeten uiterlijk op 30 juni 2014 worden gestort.

Goede voornemens van ons Kabinet voor 2014

 • Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om AOW-ers in dienst te nemen. Zo worden de mogelijkheden voor tijdelijke contracten verruimd en hoeven werkgevers het loon bij ziekte maar zes weken in plaats van twee jaar door te betalen. De Tweede en Eerste Kamer moeten dit wetsvoorstel nog behandelen en goedkeuren. Het is dus nog niet bekend wanneer deze nieuwe regels ingaan.
 • Hoogstwaarschijnlijk komt er een duidelijke straf op acquisitiefraude en een betere bescherming van ondernemers tegen oneerlijke handelspraktijken. Naast telefonische misleiding of misleiding via een vertegenwoordiger, vallen ook de zogenaamde spookfacturen onder acquisitiefraude.
 • Telecomproviders worden mogelijk verplicht bij storingen van telefonie en internet hun klanten te compenseren. De compensatieregeling zal ook moeten gelden voor de zakelijke klanten van providers. Begin 2014 stuurt minister Kamp een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Start typing and press Enter to search