WAB-aanbod voor oproepkrachten

In januari 2021 moeten ondernemers weer een aan een grote groep flexibele arbeidskrachten een aanbod voor een vaste urenomvang doen, het zogenaamd ‘WAB-aanbod”. Dit geldt allereerst voor de groep flexkrachten die wegens de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in januari 2020 voor het eerst een aanbod voor een vaste arbeidsomvang hebben gekregen, maar hiervan geen gebruik hebben gemaakt. Zij moeten in januari 2021 opnieuw een aanbod krijgen.
Dit verplichte WAB-aanbod geldt ook voor de groep oproepkrachten en overige flexwerkers die in januari 2021 meer dan 12 maanden in dienst zijn, dus in januari 2020 zijn aangenomen.
Onder flexibele arbeidskrachten wordt personeel verstaan dat werkt op basis van een oproepcontract, op 0-uren basis of een minimum aantal uren of op basis van een min/max contract.

De werkgever is verplicht om in de 13e maand na aanvang arbeidscontract, het aanbod tot een vaste arbeidsomvang te doen. Wordt een dergelijk aanbod niet gedaan dan heeft de werknemer recht op loon over het vaste aantal uren waarvoor een aanbod moest worden gedaan. Een dergelijke loonaanspraak kan tot 5 jaar na de betreffende salarisperiode nog worden ingesteld.

Als de flexkracht het WAB-aanbod aanvaardt, dan moet uiterlijk vanaf de eerste dag van de 15e maand van het dienstverband, de vaste arbeidsomvang ingaan.

De vraag die rijst, is of het doen van een dergelijk WAB-aanbod moet worden gezien als het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Met als gevolg dat er ongemerkt een contract voor onbepaalde tijd kan ontstaan als dit dan de vierde arbeidsovereenkomst van de keten zou zijn.

Dit is gelukkig niet het geval zo blijkt uit recente rechtspraak. De Rechtbank Amsterdam oordeelde dat het doen van een dergelijk WAB-aanbod heeft te gelden als een wijziging van de lopende oproepovereenkomst voor bepaalde tijd, in een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren voor de resterende bepaalde tijd van de eerdere oproepovereenkomst. Alleen de arbeidsomvang van het lopende contract wordt aangepast, niet de duur van het contract!
Het WAB-aanbod ziet uitdrukkelijk  op een wijziging van de lopende arbeidsovereenkomst. Wij raden aan deze wijziging in een schriftelijk addendum vast te leggen.

 

Om ondernemers te helpen bij het doen van het WAB aanbod, hebben wij een aantal modelbrieven op download platform van onze website geplaatst.
Klik hier om naar dit platform te gaan.

Dit artikel is geschreven door mr Judith van der -Woude – Verstrijden, senior jurist arbeidsrecht bij De Raadgevers

Start typing and press Enter to search