Verwijderen BKR-registratie

Samenvatting

Een mevrouw en haar partner willen de woning van de overleden grootmoeder kopen. Dit kunnen zij doen tegen een zeer aantrekkelijk bedrag onder de WOZ-waarde en willen de woning in de familie houden. Door traumatische ervaringen bij mevrouw is er in het verleden een schuld van €1.260,- ontstaan. Deze schuld is inmiddels volledig afbetaald. Echter, de ING houdt van mevrouw een BKR-registratie aan om haar te beschermen tegen overkreditering en om kredietinstellingen te beschermen. Het is om die reden voor haar niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten voor de woning van de overleden grootmoeder van haar partner.

Casus

Mevrouw heeft een geschiedenis waarbij persoonlijke omstandigheden en arbeidsongeschiktheid een rol spelen. In die periode heeft zij een schuld opgebouwd op de betaalrekening van ING. Mevrouw is in die periode een aantal keren de afspraken omtrent een betalingsregeling niet nagekomen. Echter, nu heeft mevrouw een partner en wonen zij samen. Ze hebben allebei een baan, waarbij haar partner ook al goed heeft gespaard. De schuld die mevrouw had bij ING is afbetaald en de financiële situatie van beiden is gezond. Nu ze samen een woning van de overleden oma van de partner van mevrouw willen kopen lopen ze aan tegen de BKR-registratie die nog staat van mevrouw, omdat zij in het verleden een schuld had bij ING. Deze woning willen ze graag in de familie houden. De BKR-registratie houdt hen tegen bij het aangaan van een hypotheek. Kan de BKR-registratie verwijderd worden?

Oordeel

De rechter geeft aan dat het belang van een BKR-registratie is: 1) het beschermen van de consument tegen overkreditering en 2) het beschermen van kredietverleners tegen niet-kredietwaardige kredietnemers. Alle omstandigheden van het geval worden meegenomen bij de belangenafweging. De rechter overweegt dat mevrouw de lasten kan dragen, ondanks haar verleden. Hier moet een bank ook naar kijken. Dat mevrouw vroeg uit haar ouderlijk huis is vertrokken wegens misbruik, zij arbeidsongeschikt is geraakt later en tevens door trauma’s een tijd arbeidsongeschikt is geweest plaatst het ontstaan van de schulden in een ander daglicht dan wat ING voorhield als oorzaak. Ook was de schuld aan ING een relatief laag bedrag. De BKR-registratie voor vijf jaar aanhouden is in dit geval volgens de rechter niet nodig. Immers heeft mevrouw geen nieuwe schulden laten ontstaan, hebben zij en haar partner een dienstverband en bezit haar partner ook redelijk veel spaargeld. De rechter veroordeelt ING tot het verwijderen van de BKR-registratie van mevrouw.

Tip voor ondernemers

  • Ook als ondernemer kan je te maken krijgen met een BKR-registratie als er bijvoorbeeld weleens sprake is geweest van achterstallige betalingen. Let hier goed op als je bijvoorbeeld een nieuwe lening gaat afsluiten.

Start typing and press Enter to search