Transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Arbeidsrecht blijft een boeiend vakgebied.
Als een werknemer wordt ontslagen heeft hij/zij in principe recht op de transitievergoeding.
Maar als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld krijgt hij/zij geen transitievergoeding mee. Dat klinkt logisch.

Uitzondering

Echter, op deze regels bestaat toch weer een uitzondering, ook wel het ‘luizengaatje van het arbeidsrecht’ genoemd.
Dit luizengaatje is alleen van toepassing in uitzonderlijke omstandigheden en komt zelden voor.
De werknemer die door het luizengaatje kruipt, krijgt ook bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen een (gedeeltelijke) transitievergoeding.

Onlangs heeft de rechter een werknemer in een dergelijk geval een gedeeltelijke transitievergoeding toegewezen, ondanks dat er sprake was ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Onaangepast en brutaal

Wat was er aan de hand in deze zaak? Een werknemer vertoonde jarenlang onaangepast en brutaal gedrag tegenover zowel zijn werkgever, zijn collega’s, maar ook ten opzichte van de opdrachtgevers van het bedrijf. Dat ging van instructies van zijn directeur negeren, pestgedrag tot negatief bij klanten over het bedrijf praten.
Uiteindelijk was de maat vol en besloot het bedrijf om de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.

De rechter overwoog dat een werknemer weliswaar veel rechten heeft, maar niet het recht heeft om zijn werkgever het leven zuur te maken. Daarom wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens verwijtbaar handelen. Omdat bovendien sprake is van stelselmatig, opzettelijk negeren door werknemer van redelijke instructies van zijn werkgever, waardoor de bedrijfsvoering wordt geschaad, is het handelen van de werknemer zelfs ernstig verwijtbaar.
Dus eigenlijk had deze werknemer geen recht op transitievergoeding.

Onaanvaardbaar

Maar omdat de werknemer voor het overige van zijn bijna 30 jaar durende dienstverband wel goed heeft gefunctioneerd, is het volgens de rechter naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de werknemer in het geheel geen transitievergoeding krijgt. De rechter kent de werknemer daarom de helft van de wettelijke transitievergoeding toe.

Toch was de werkgever blij van deze werknemer af te zijn!

Mocht er in jullie bedrijf een werknemer rondlopen die de werksfeer echt voor iedereen verpest, neem dan contact op met ons arbeidsrechtteam. Wij bespreken graag wat de beste strategie is en helpen om de zaak op te lossen.

Dit artikel is geschreven door mr. Judith van der Woude, senior jurist arbeidsrecht.

Start typing and press Enter to search