Tot € 10.000 subsidie op personeelsmanagement

Heb je personeelsvraagstukken? Grijp dan nu je kans. Als je nu besluit om jouw personeelsmanagement te professionaliseren door te investeren in duurzame inzetbaarheid kun je een aanzienlijke subsidie ontvangen. De Raadgevers begeleidt je in het gehele proces als inhoudelijk adviseur ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en door het verzorgen van de subsidie- aanvraag. Profiteer ook van de kans om de helft van jouw advies/implementatie traject gesubsidieerd krijgen (tot € 10.000,-).

Duurzame inzetbaarheid
Langer doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken duurzame inzetbaarheid een blijvend actueel thema. Een reden dat het ESF (Europees Sociaal Fonds) geld beschikbaar maakt voor projecten die de duurzame inzetbaarheid in bedrijven stimuleert. Duurzame inzetbaarheid houdt kortgezegd in dat medewerkers langer en gezonder kunnen blijven werken. Daarbij kun je duurzame inzetbaarheid zien als een combinatie van gezondheid en vitaliteit, leren en mobiliteit, maar ook motivatie en bevlogenheid (TNO 2014).
Wat kan De Raadgevers voor jou betekenen?
De subsidie is zeer breed opgezet, waardoor projecten die raakvlak hebben met duurzame inzetbaarheid al snel in aanmerking komen voor subsidie. In een vrijblijvend gesprek ontdekken we graag wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Hierbij kun je aan de volgende thema’s denken;

 • Duurzaamheidscan
  Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan over de stand van zaken vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. Via een scan vanuit zowel directie als werknemersperspectief kunnen de belangrijkste aandachts-en actiepunten voor het bedrijf onderkend worden.
 • Invoeren periodiek duurzaamheidsonderzoek
  Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Denk aan preventief medisch onderzoek, medewerkerstevredenheid onderzoek, een loopbaanscan maar ook aan het implementeren van een cyclus voor het voeren van functioneringsgesprekken. Een eenmalig onderzoek onder werknemers kan onderdeel uitmaken van de implementatie.
 • Bevordering van gezond en veilig werken
  Denk aan een leefstijlscan, bevordering van leefstijl, preventie van werkstress. Verminderde uitval leidt tot een hogere motivatie en meer voldoening over het werk.
 • Bevordering van een leercultuur voor werknemers
  Het ontwikkelen en implementeren van beleid ten aanzien van job-of taakrotatie, het stimuleren van kennisuitwisseling. Het in kaart brengen van ontwikkelingsbehoeften in de organisatie.
 • Stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers
  Vrijwillige of gedwongen vormen van mobiliteit, begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
 • Bevordering van flexibele werkcultuur
  Adviezen over afspraken tussen medewerker en leidinggevende die leiden tot een betere verhouding tussen arbeid en zorg en de toename van het aantal uren dat vrouwen werken.
 • Het invoeren van arbeidstijdenmanagement
  Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werktijdenregelingen in het licht van toekomstige ontwikkelingen in het bedrijf en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Hoe verloopt de subsidie aanvraag?
De personeelsadviseurs van De Raadgevers zijn jouw aanspreekpunt in het gehele traject. Zo heb je één contactpersoon voor zowel de inhoudelijke kant ten aanzien van advies en verbetertrajecten als voor de subsidie aanvraag. De subsidie aanvraag wordt voor jou uitgevoerd door onze partner Subvention. Dit heeft voor jou de volgende voordelen:

 • Je hoeft niet op zoek naar een extern adviesbureau
 • Wij zorgen voor de juiste adviseur voor jouw verbetertraject
 • Met een QuickScan wordt gekeken of en hoe het traject binnen de regeling past
 • Je hoeft je niet zelf te bemoeien met de subsidieaanvraag
 • De kosten voor de personeelsadviseur zijn de enige kosten die in rekening worden gebracht
 • Je hebt dus geen extra kosten aan de subsidie- aanvraag
 • In het geval een subsidie wordt toegekend, rekenen externe bureaus een fee voor de subsidie- aanvraag. Wij rekenen hier niets voor, dit verzorgen wij gratis. Je kan dus profiteren van een subsidie tot maximaal € 10.000 euro. Interne loonkosten van de organisatie en BTW vallen niet onder de subsidie.

Aanvragen
Op 15 oktober is de opening van de subsidie, gezien de grote belangstelling is het verstandig dat we zo snel mogelijk jouw aanvraag indienen. Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kun je bellen met Leen van Stappen of Hilde te Braak 088-1331133.

Start typing and press Enter to search