Subsidie op duurzame inzetbaarheid

Vanaf 19 oktober start er weer een nieuwe subsidieronde vanuit het Europees Subsidie Fonds voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van personeel. Zowel jij als je personeel hebben een gezamenlijk belang als het gaat om gezond en productief zijn. Heb jij deze onderwerpen al op de agenda staan? Dan is het komende jaar een goed moment om hier dus iets mee te doen.

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Zowel de werkgever als werknemers hebben een groot belang bij gezond zijn en productief kunnen werken. Mensen werken steeds langer vanwege de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd bijvoorbeeld. Maar ook wordt werk meer en meer met zorg gecombineerd. Hierbij kun je denken aan mantelzorg. Daarnaast spelen korte en lange dienstverbanden een rol, is er sprake van variërende leeftijden, verschillende soorten contracten en hoog of laag verzuim. Ten slotte verschillen mensen individueel in hun behoeftes om lang, gezond en met plezier te kunnen werken.

Hoe speel je hier op in?

Als werkgever kun je een aantal zaken doen:

 • Je kunt je werknemers activeren om zelf in actie te komen als ze minder vitaal zijn. Bijvoorbeeld door hen zelf inzicht te geven in hun vitaliteit en ze doelstellingen te laten maken.
 • Je kunt ook een goed inhoudelijk gesprek voeren over hun eigen wensen en behoeftes, met als doel ze lang, gezond en met werkplezier te laten werken.
 • Ook kun je er voor zorgen dat je over de juiste faciliteiten beschikt of deze ontwikkelt. Zo kun je jouw personeel duurzaam inzetten.
 • Bedenk eens wat je al doet, wat er nog ontbreekt en hoe je er voor kunt zorgen dat je werknemer wordt gekoppeld aan datgeen waar hij behoefte aan heeft en wat je al in huis hebt.

Wil je meer inzicht en een concrete invulling? Dan is het goed om van vitaliteit een speerpunt te maken. Een goede stimulans is dan dat het ESF ook in 2016 een subsidie ter beschikking stelt om actief met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Wat kunnen wij voor jou doen?

De Raadgevers Organisatieadvies ondersteunt werkgevers bij het maken van een actief plan op basis van de behoeftes en de uitvoering daarvan. Wij werken met diverse wetenschappelijke, effectieve instrumenten en hebben ervaring in de begeleiding van gesubsidieerde projecten. Tevens kunnen wij in samenwerking met zusterorganisatie Subvention de subsidieaanvraag voor onze rekening nemen.

Toelichting op ESF

Het Europees Subsidie Fonds stelt ruim € 20 miljoen extra ter beschikking voor ‘duurzame inzetbaarheid’, om meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen.

Er zijn diverse projecten mogelijk binnen organisaties om de duurzame inzetbaarheid te vergroten:

 • Een bedrijfs- of organisatiescan maken
 • Een (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers uitvoeren
 • Gezond en veilig werken bevorderen
 • Een leercultuur voor werknemers bevorderen
 • De interne en externe mobiliteit van werknemers stimuleren
 • Een flexibele werkcultuur bevorderen
 • Arbeidstijdenmanagement invoeren

Subsidie

Vanaf 19 oktober 2015 kan deze subsidie gedurende een maand worden aangevraagd. Heb je interesse? Het is belangrijk dat je tijdig de offerte aanvraagt. Werkgevers hebben onder voorwaarden recht op subsidie voor projecten waarbij een externe adviseur wordt ingezet. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten per project, met een maximum van € 10.000.

Meer info

Wil je meer weten over deze subsidiemogelijkheid en hoe duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen jouw organisatie vorm kunnen krijgen? Neem dan contact op met Hilde te Braak of mail ons via onze contactpagina.

Start typing and press Enter to search