Slapende Pensionado krijgt transitievergoeding als schadevergoeding: strop voor de werkgever

Zoals wij herhaaldelijk hebben laten weten, moet een werkgever meewerken aan de beëindiging van een slapend dienstverband met een 2 jaar zieke werknemer. Daarbij moet de transitievergoeding worden afgerekend. Voor de uitbetaalde transitievergoeding kan de werkgever vervolgens compensatie aanvragen bij het UWV

Xella uitspraak

In de Xella uitspraak het de HR op 8 nov 2019 beslist dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap, moet instemmen met een voorstel van de langdurig zieke werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en uitbetaling van de transitievergoeding.
Voortbordurend op deze belangrijke uitspraak, heeft het Hof Den Bosch duidelijk gemaakt welke gevaren kleven aan het niet ingaan op een dergelijk verzoek van de werknemer.

Casus: Van slapend dienstverband naar pensioen

Na 2 jaar (104 weken) ziekte hield de werkgever het dienstverband van een oudere werknemer “slapend”, om de transitievergoeding niet te hoeven afrekenen.
De werkgever was van plan het dienstverband slapend houden totdat de AOW/pensioengerechtigde leeftijd zou zijn bereikt. Dan zou de arbeidsovereenkomst eindigen, zonder verplichting tot afrekenen van de transitievergoeding.
De werknemer zag dit aankomen en heeft tot tweemaal toe dringend verzocht om het dienstverband vóór zijn pensionleeftijd te beëindigen. Dit verzoek werd geweigerd, voor het laatste op 12 februari 2019.

Het Hof Den Bosch vond deze weigering in strijd is met goed werkgeverschap, onder verwijzing naar de Xella uitspraak.

Slechts indien de werkgeefster een gerechtvaardigd belang heeft bij de instandhouding van de arbeidsovereenkomst, mag zo’n voorstel van de werknemer geweigerd worden. Zo’n belang is niet dat de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De werkgever beriep zich er nog op dat hij niet bekend was met de Xella uitspraak toen hij weigerde mee te werken aan het beëindigingsverzoek. Dat mocht hem niet baten. Het Hof vond dat hij sinds 11 juli 2018 wist dat er compensatie mogelijk was van de uitbetaalde transitievergoeding en daarom niet had mogen weigeren. Op die datum is de Wet Compensatie Transitievergoeding gepubliceerd.

Geen Transitievergoeding, maar Schadevergoeding

Het Hof kent vervolgens een schadevergoeding van € 77.000,00 aan de werknemer toe. Dat bedrag is gelijk aan de gemiste transitievergoeding.
Voor de werkgever is dit een enorme strop, want een schadevergoeding komt niet in aanmerking voor compensatie door het UWV!

Wijze les

Voor werkgevers betekent deze uitspraak dat zij beter een slapend dienstverband kunnen beëindigen vóórdat de slapende werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Ook al moet dan de transitievergoeding worden afgerekend, dat is altijd nog beter dan na een beëindiging wegens bereiken van de pensioenleeftijd, schadevergoeding moeten betalen. Voor een uitbetaalde transitievergoeding kan compensatie van het UWV worden verkregen. Voor een schadevergoeding niet.

Zijn er nog slapende dienstverband binnen je organisatie, neem dan contact op met één van de arbeidsjuristen van De Raadgevers. Wij adviseren graag wat wijsheid is!

Dit artikel is geschreven door mr Judith van der Woude, senior arbeidsrecht jurist De Raadgevers

 

 

Start typing and press Enter to search