Roerige tijden op komst in arbeidsrechtland

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over arbeidsmarkthervormingen met vergaande gevolgen voor flexwerkers en ZZP-ers.

De meest ingrijpende punten uit het SER Advies “Advies Arbeidsmarkt” van 2 juni staan hier onder:

  • Bij een uurtarief voor een ZZP-er onder het maximumdagloon van 30 à 35 euro, wordt vermoedt dat deze werker een schijnzelfstandige is en feitelijk als werknemer geldt;
  • Echte ZZP-er moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  • Oproep contracten en nuluren contracten worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een basiscontracten waarin een gemiddeld aantal uren per kwartaal, de zgn. kwartaalurennorm, wordt vastgelegd; waardoor het loon van een werknemer voorspelbaar is;
  • Paal en perk aan het aantal tijdelijk contracten: maximaal drie tijdelijke contracten gedurende maximaal drie jaar. Onderbreking van de keten door een tussenpoos is niet meer mogelijk;
  • Uitzendkrachten alleen bij piek en ziek en gedurende maximaal 3 jaar;
  • Interne wendbaarheid: een werkgever mag eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent verlagen bij zwaar weer om ontslagen te voorkomen, als het loon volledig wordt doorbetaald. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur komt er een compensatieregeling van Rijkswege (soort NOW regeling), die onmiddellijk ingaat bij aanvraag en achteraf wordt getoetst op juist gebruik. De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten van de werknemers.

 

Zodra er een nieuw kabinet is zal dit onderwerp zeker hoog op de agenda staan. Als de nieuwe wetgeving rond is, raden wij aan om alle arbeidsrelaties (ZZP-ers en werknemers) weer kritisch onder de loep te nemen!

Wij houden jullie op de hoogte ven de ontwikkelingen en zullen door een quick scan en workshops / webinars ervoor zorgen dat iedereen up to-date kan zijn!

Dit artikel is geschreven door mr. Judith van der Woude- Verstrijden , senior jurist arbeidsrecht bij De Raadgevers.

Start typing and press Enter to search