Rechtvaardigt een inbreuk op auteursrechten door een werknemer de ontbinding van een arbeidsovereenkomst?

Casus

Een werknemer heeft bij het opstellen van adviezen en onderzoeksrapporten voor opdrachtgevers data, modellen en tools (hierna gezamenlijk “tools”) gebruikt die toebehoorden aan zijn ex-werkgever. Op deze zaken zaten auteursrechten[1] van de ex-werkgever. De ex-werkgever heeft voor het gebruik van de tools geen toestemming verleend.

De werkgever heeft meerdere malen aan de werknemer verzocht om de tools te verstrekken waarop zijn adviezen en onderzoeksrapporten gebaseerd waren. De werknemer gaf geen gehoor aan deze verzoeken. De werknemer stelde zich namelijk op het standpunt dat hij de gevraagde gegevens niet kon verstrekken omdat zijn werkgever niet beschikte over de auteursrechten op de betreffende gegevens. Nu er geen toestemming was voor gebruik van de tools, was de werkgever genoodzaakt om met de ex-werkgever van de werknemer in gesprek te treden over een licentie op de auteursrechten op de gebruikte tools.

 

Ontbinding arbeidsovereenkomst?

De werknemer had al eerder aangegeven niet tevreden te zijn met zijn huidige werkgever. De gepleegde auteursrechtinbreuk heeft de werkgever doen besluiten een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter met de werknemer in te dienen. Volgens de werkgever kon de inbreuk niet meer ongedaan gemaakt worden. Bovendien was, volgens de werkgever, de werknemer ernstig toerekenbaar tekort geschoten in zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter gaat niet mee in het standpunt van de werkgever. De werknemer had zijn werkgever wel moeten inlichten over het gebruik van de tools van zijn ex-werkgever, maar de auteursrechtinbreuken door de werknemer waren niet zodanig ernstig dat dit zou moeten leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter weegt daarbij mee dat de werknemer tot 2017 goed functioneerde en dat de ex-werkgever toestemming heeft gegeven voor het gebruikmaken van de tools. De vordering van de werkgever tot ontbinding wordt dan ook afgewezen. De kantonrechter wijst wel de vordering van de werkgever tot afgifte van de door werknemer gebruikte gegevens toe.

Vanwege een verstoorde arbeidsverhouding tussen partijen, ontbindt de kantonrechter uiteindelijk toch de arbeidsovereenkomst met toekenning van een transitievergoeding aan de werknemer.

[1] zonder toestemming van de rechthebbende van een werk (de auteur) mag een werk niet worden gebruikt volgens de Auteurswet.

 

Advies van uw Raadgever

Auteursrechthebbenden kunnen het stoppen van de inbreuk afdwingen en zij kunnen daarnaast schadevergoeding vorderen van degene die de inbreuk pleegt. Voor werkgevers is het advies dan ook om bij vertrekkende werknemers de inloggegevens aan te passen. Verder is het bij de werknemers die worden aangenomen (of die al langer werkzaam zijn in jouw bedrijf) noodzakelijk dat je duidelijk communiceert dat er op geen enkele wijze inbreuk gemaakt mag worden op rechten van derden. Dit kan in een personeelshandboek worden opgenomen.

Wil je een situatie bespreken? Neem gerust contact op!

 

Shyreen Panday, Senior jurist IE & AVG, tevens externe Functionaris Gegevensbescherming

Start typing and press Enter to search